DLA STUDENTA

Co jest ważne w życiu?

WSNHiD w Poznaniu  Foto:

Czy sens życia polega na jego szukaniu? Jak radzić sobie z lękiem egzystencjalnym? Rozważanie nad istnieniem jest charakterystyczną cechą ludzką, która występuje we wszystkich kulturach. O tym, co nadaje naszemu życiu sens dyskutować będą eksperci podczas konferencji w siedzibie Uniwersytetu SWPS.

Sens życia i wartości to tematy szczególnie ważne we współczesnym multikulturowym świecie – oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu dialog między kulturami możliwy jest jedynie po poznaniu celów i wartości cenionych we własnej kulturze – mówi Jarosław Piotrowski, jeden z organizatorów konferencji.

Podczas konferencji eksperci z całego świata rozmawiać będą o tym jak radzić sobie z kryzysami rozwojowymi i w jaki sposób system wartościowania rozwija się i zmienia w trakcie naszego życia. Opowiedzą również, w jaki sposób zglobalizowana, konsumpcyjna kultura wpływa na nasze postrzeganie.

Dr Paweł Boski, psycholog z Uniwersytetu SWPS zastanowi się wspólnie z uczestnikami spotkania, czy współcześni Polacy odwracają się od klasycznych wartości humanizmu. Prof. Jan Cieciuch przedstawi specyfikę psychologicznej refleksji nad wartościami, a ks. prof. Dariusz Krok zastanowi się nad rolą psychologii w poszukiwaniu sensu życia. W trakcie konferencji swoje wykłady wygłoszą także prof. Anna Zalewska, prof. Ralph Piedmont oraz prof. Maria Straś-Romanowska.

Wartości i sens życia należą do zjawisk badanych w nurcie psychologii pozytywnej, jako „mocne strony” człowieka – dodaje Agnieszka Lewicka z SWPS – Eksperci interesowali się tymi zjawiskami jeszcze zanim ten nurt powstał i nadal zachowują względem niego odrębność.

Pojęcia te, odnoszące się do pozytywnej i refleksyjnej strony natury ludzkiej, stanowią swojego rodzaju przeciwwagę wobec koncentracji na doraźnych przyjemnościach i utraty refleksji nad wydarzeniami życia codziennego.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz