POZnań

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Poznań z lotu ptaka - widok na Winogrady i Piątkowo  Foto: lepszyPOZNAN.pl / ag

Poznań z lotu ptaka - widok na Winogrady i Piątkowo Foto: lepszyPOZNAN.pl / agPrezydent Jacek Jaśkowiak powołał na czas trwania swojej kadencji Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. To organ doradczy Prezydenta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Komisja jest ważnym zespołem ponieważ recenzuje prace prezydenta w procesach planowania przestrzennego. Ma gwarantowaną niezależność w ocenie proponowanych rozwiązań – zaznacza zastępca prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski.

Komisja składa się z osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego. Powołana została w celu wydawania opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na zakończenie kadencji dotychczasowego Prezydenta zaistniała konieczność ponownego ustalenia składu osobowego Komisji.

W skład nowej Komisji weszły trzy osoby biorący już udział w obradach poprzedniej Komisji:

Przewodniczącym Komisji jest Jeremi Pudliszak, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wiceprzewodniczącym Komisji został architekt Andrzej Kurzawski, wykładowca na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP, w latach 2005 – 2009 prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, a członkiem Komisji pozostaje prof. dr hab. Janina Borysiak, autorytet w dziedzinach ochrony i kształtowanie bioróżnorodności szaty roślinnej, ekologii krajobrazu oraz diagnoz na potrzeby planowania przestrzennego

Nowi członkowie Komisji z krótką charakterystyką:

Jakub Głaz – absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej, autor książek, publikacji i programów radiowych oraz telewizyjnych dotyczących m.in. architektury i estetyki; od 2006 r. współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem „Architektura i Biznes”, jeden z pomysłodawców i współtwórców (m.in. wraz z Mariuszem Wiśniewskim, Piotrem Libickim) inicjatywy „Otwarte” – cyklu spotkań i debat na temat konkretnych przestrzeni w mieście, ich przekształcania i ożywienia.

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w specjalności Planowanie Przestrzenne; od 2004 roku zatrudniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie współtworzyła nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu; autorka niemal 70 publikacji naukowych; jeden z założycieli Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), prezes Oddziału Wielkopolskiego SPAK;

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, aktywny członek TUP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, zatrudniony w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego; od 2011 r. doktor nauk technicznych;; autor wielu publikacji naukowych; od 2005 roku zaangażowany
w różne działania społeczne. Aktywny członek TUP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko – pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, autor wielu publikacji naukowych oraz projektów urbanistycznych; jego domena działania to miasto zrównoważone.

Wojciech Jerzy Krawczuk – absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu; członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP; ważniejsze realizacje i prace projektowe: klubokawiarnia Nastawnia PoC (2012), miejska biblioteka w Świeciu (2012);

Anna Mayer – historyk sztuki; od 2005 roku kierownik Wydziału d.s. zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków; zajmuje się szeroko pojętą ochroną i konserwacją zabytków; od 2006 roku członek Państwowych Komisji Egzaminacyjnych Przewodników Miejskich po Mieście Poznaniu;

dr inż. arch Jeremi Rychlewski – pracownik naukowy na Politechnice Poznańskiej; wiceprzewodniczący sekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego SITK, członek zarządu poznańskiego oddziału SITK; współpraca w roli eksperta ze stowarzyszeniami My-Poznaniacy, Projekt Poznań, Miasta dla Rowerów; doradzanie jednostkom samorządowym w sprawach dotyczących transportu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz