DLA STUDENTA

Jest 15.000 zł do wzięcia!

WIEDZAdoBiznesu  Foto: WIEDZAdoBiznesu

WIEDZAdoBiznesu Foto: WIEDZAdoBiznesu15.000 zł to pula nagród w III konkursie na NAJLEPSZY POMYSŁ BIZNESOWY, który ogłosiły Nickel Technology Park Poznań i Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego.

Przypominamy, że konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym należy nadesłać wypełniony formularz zgłoszeniowego do 7 marca pocztą elektroniczną (kinga.koza@ntpp.pl), bezpośrednio w biurze projektu albo listownie (Nickel Technology Park Poznań, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las), lub faxem pod numer: 61 658 54 98.

Decyduje data wpływu do instytucji, a nie data stempla pocztowego. Półfinaliści I etapu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną 22 marca 2011r.

W drugim etapie 5 najlepszych pomysłów zostanie zaprezentowanych przez ich pomysłodawców podczas Targów Przedsiębiorczości Akademickiej, które odbędą się 31 marca 2011r.

Jury, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele wielkopolskiego świata biznesu przyzna trzy nagrody finansowe. Łączna pula nagród w konkursie to 15.000 zł.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych jednostek naukowych, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, do studentów, doktorantów i absolwentów uczelni (w okresie do 12 m-cy od daty ukończenia studiów), mieszkający na terenie województwa wielkopolskiego.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz