K U L T U R A

11 mln złotych na kulturę

Kulturalny Stary Rynek - koncert  Foto: UMP / Kuturalny Stary Rynek - materiały prasowe

Poznań nie tnie wydatków na kulturę – w rozstrzygniętym właśnie konkursie ofert wsparcie otrzyma ponad 150 organizacji pozarządowych.

Przekazujemy ponad 11 milionów złotych poznańskim organizacjom, bo dzięki nim mamy pewność, że ich projekty mają szansę dotrzeć do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, dziedziny sztuki oraz poglądów i osobistych preferencji – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania odpowiedzialny za kulturę. 

Założenie to realizowane jest przez NGO, które swoje działania wpisują w priorytety Miasta Poznania. Największą liczbę dotacji przyznano w priorytetach “Lokalne centra kultury” (50 dotacji) i “projekty ogólnopolskie i międzynarodowe/festiwale” (42). Niewiele mniejszą liczbę ofert doceniono w “Edukacji kulturowej” (30 dotacji), “Lokalnych projektach  artystycznych” (26) i “Pamięci historycznej i tradycjach kulturowych” (23), przyznano też 10 grantów na projekty wydawnicze i 3 na wsparcie udziału poznańskich twórców w wydarzeniach międzynarodowych.

Komisja konkursowa, złożona po połowie z przedstawicieli Prezydenta oraz organizacji pozarządowych, za szczególnie istotne dla Miasta uznała wsparcie utrzymania stałej działalności fundacji i stowarzyszeń, animujących życie kulturalne na osiedlach. Białe plamy na kulturalnej mapie miasta wypełni aż 45 takich miejsc, rozmieszczonych na 19 osiedlach.

Lokalni animatorzy życia kulturalnego są cennymi sojusznikami w realizacji Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023. Tylko dzięki ich pasji i pomysłowości jesteśmy w stanie niwelować bariery w dostępie do kultury – mówi Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury UMP.

Najwyższą ocenę komisji uzyskał projekt tegorocznej edycji festiwalu kina krótkometrażowego Short Waves.

Impreza ta była w 2020 roku jedną z pierwszych odwołanych w wyniku pandemii, ale organizująca ją fundacja Ad Arte, po zbudowaniu platformy online, przeprowadziła latem festiwal w wersji hybrydowej, co jest najlepszym dowodem na elastyczność i pomysłowość poznańskich animatorów kultury – mówi Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury UMP.

Wybierając zwycięskie projekty na rok 2021 brano pod uwagę przygotowanie organizatorów do działania w warunkach różnego rodzaju obostrzeń pandemicznych. Wiele z nich będzie możliwe  do zrealizowania w różnych wariantach, także online. 

Nie możemy przewidzieć, jakie ograniczenia dotkną twórców i organizatorów wydarzeń kulturalnych, dlatego chcemy pomóc im przetrwać ten trudny rok, by po zakończeniu pandemii poznańska kultura nie utraciła swego potencjału – deklaruje Jędrzej Solarski.

Użyte w artykule zdjęcia: UMP / Kuturalny Stary Rynek - materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz