Aglomeracja

100 km nowych dróg w Wielkopolsce

Zachodnia Obwodnica Poznania  Foto: fotopolska.eu

Jest szansa, że w Wielkopolsce w ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się kilka ważnych inwestycji drogowych. W ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na inwestycje do końca 2017 zostało przeznaczone aż 124 mln zł.

Nowe utrudnienia na drogach

W 2016 roku w województwie wielkopolskim dofinansowanie otrzymało 39 zadań na drogach gminnych i 22 na powiatowych. Koszt inwestycji sięgnął 59,8 mln zł. To łącznie ok. 150 km dróg.

Samorządy z programu chcą także licznie skorzystać w 2017 roku. Dofinansowanie otrzymało 26 gmin i 15 powiatów. Największe kwoty trafią do gminy Grodzisk Wielkopolski i Międzychód (po 2,8 mln zł). Wśród powiatów najwyższe kwoty dofinansowań uzyskały poznański, kaliski, kępiński i jarociński (po 3 mln zł). Łącznie inwestycje spowodują budowę niespełna 100 km dróg.

Cieszę się, że samorządy tak chętnie i licznie składają wnioski, a my staramy się przygotowywać jak najszersze listy dofinansowań. Moim celem jest, by każdy samorząd w województwie, ale przede wszystkim ich mieszkańcy, odczuli poprawę bezpieczeństwa i jakości lokalnej infrastruktury – mówi Zbigniew Hoffman, wojewoda wielopolski

To jednak nie koniec najważniejszych inwestycji w Wielkopolsce. Obecnie trwają procedury w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji wojewódzkich drogowych. To działania prowadzone przez poznański oddział GDDKiA dotyczące dróg krajowych S5 (droga ekspresowa), nr 32 oraz 25. Obejmują budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku ponad 34 km oraz roboty budowlane związane z poprawą bezpieczeństwa na DK nr 32 – do Zielonej Góry i 25 (Kalisz – Konin – Bydgoszcz)

Obecnie trwa procedura nad trzema ostatnimi odcinkami drogi S5, czyli Wronczyn – Kościan Południe (dł. ok. 18,9 km), węzeł Kościan Południe- węzeł Radomicko (dł. ok. 15,7 km) oraz węzeł Lipno w ciągu drogi S5.

Użyte w artykule zdjęcia: fotopolska.eu, Google Street View

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz