Aglomeracja

Ukryte ceny

Sklep Piotr i Paweł  Foto: Sklep Piotr i Paweł

W II kwartale bieżącego roku inspektorzy WIIH skontrolowali 20 sklepów na terenie całego naszego regionu. Najwięcej zastrzeżeń dotyczyło tzw. uwidaczniania cen i co ciekawe nie przestrzeganie tych przepisów stwierdzono tym razem w mniejszych sklepach spożywczych nie wchodzących w skład dużych sieci handlowych. Skontrolowano kilka sklepów sieci: Auchan, Biedronka, Lidl (wszystkie w Poznaniu) i w nich nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. To z pewnością pozytywnych prognostyk poprawy sytuacji, bowiem w przeszłości w jednej z wymienionych sieci handlowych sytuacja nie była aż tak dobra.

W czasie kontroli sprawdzono czy są uwidaczniane ceny na półkach, a w uzasadnionych przypadkach cena jednostkowa produktu; czy informacje o cenach są w miejscu ogólnodostępnym i widocznym dla konsumentów; czy informacje o cenach są eksponowane w sposób jednoznaczny , nie budzący wątpliwości i umożliwiający porównywanie cen. Ogółem ocenie poddano 4047 partii towarów spożywczych kwestionując 794 partie (blisko 20% kontrolowanych). W przypadku 29 partii stwierdzono brak jakichkolwiek informacji o cenie, w 745 partiach było brak informacji o cenach jednostkowych, a w 20 przypadkach błędnie została wyliczona cena jednostkowa. W tym miejscu warto stwierdzić, że nieprawidłowości w kwestii uwidaczniania cen stwierdzono w stosunkowo małych sklepach spożywczych w: Pile, Słupii Kapitulnej, Rawiczu, Kaliszu, Cekowie Kolonii, Gizałkach, Osiecznej. W związku z tymi nieprawidłowościami wszczęto 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar pieniężnych z ustawy o informowaniu i cenach jednostkowych.

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej skontrolowali też przestrzegania dat minimalnej trwałości i przydatności towarów do spożycia. Sprawdzono 236 partii towarów i tylko w jednym przypadku stwierdzono, że do obrotu został wprowadzony towar po upływie terminu przydatności do spożycia. W sklepie spożywczym w miejscowości Ceków Kolonia sprzedawane były przeterminowane parówki z piersi z kurczaka. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 150 zł, produkt został wycofany z oferty handlowej sklepu.

W jednym ze sklepów w Rawiczu w użyciu znajdowała się waga nie posiadająca ważnej legalizacji, w tym przypadku przedsiębiorcę ukarano mandatem w wysokości 150 zł, a wagę przekazano do legalizacji. Natomiast w jednym ze sklepów w Pile przedsiębiorca nie posiadał kodu PKD w CEIDG dotyczącego sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych.

Użyte w artykule zdjęcia: Sklep Piotr i Paweł

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz