Stare Miasto

Poznań wśród najszybciej rozwijających się metropolii

Samolot  Foto: lepszyPOZNAN.pl / gsm

W ostatnich 4 latach Poznań rozwijał się szybciej niż pozostałe polskie metropolie – wynika z najnowszej edycji raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Stolica Wielkopolski znalazła się na podium, jeśli chodzi o poziom wszystkich analizowanych obszarów i osiągnęła najwyższy wynik w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego.

To kolejny raport niezależnej instytucji, który pokazuje, że Poznań znajduje się w ścisłej czołówce polskich miast i ma ogromny potencjał – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Potwierdza on również, że działania miasta zmierzają w dobrym kierunku. Będziemy w dalszym ciągu robić wszystko, by poznaniakom i poznaniankom żyło się coraz lepiej.

“Raport o polskich metropoliach: Poznań” to już czwarta edycja publikacji ukazującej szanse i wyzwania, jakie stoją przed polskimi dużymi ośrodkami miejskimi. Przygotowała ją niezależna firma doradcza PwC. Raport oparty jest na autorskiej metodzie i analizuje 7 obszarów – tzw. Kapitałów rozwojowych: Ludzki i społeczny, Jakości życia, Atrakcyjności inwestycyjnej, Źródeł finansowania, Kultury i wizerunku, Techniczny i infrastrukturalny oraz Instytucjonalno-demokratyczny.

Jak wynika z raportu, Poznań i poznański obszar metropolitalny znalazły się na podium – za metropolią warszawską – jeśli chodzi o poziom wszystkich analizowanych kapitałów. Od 2015 r. Poznań powrócił na szybką ścieżkę rozwoju, umacniając pozycję wśród najsilniejszych polskich metropolii.

W ciągu ostatnich kilku lat rozwój Poznania wyraźnie przyspieszył – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu. – Miasto rozwija się szybciej niż inne metropolie w pięciu z siedmiu badanych obszarów. Metropolia zanotowała wyniki na poziomie średnim lub wyższym we wszystkich kapitałach, a wzajemne sprzężenie pozytywnych tendencji daje nadzieję na dalszy dynamiczny rozwój. Warto też zaznaczyć, że Poznań znajduje się w pierwszej trójce miast pod względem wielkości PKB na mieszkańca.

Na tle wszystkich analizowanych metropolii Poznań ma najlepsze noty w kapitale ludzkim i społecznym. Przyczynia się do tego świetna sytuacja na rynku pracy (bardzo niskie bezrobocie), wysoki poziom wykształcenia ludności, a także jeden z najwyższych (po Warszawie) wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony dużą liczbą mikro- i małych firm. Wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego przekłada się także na relatywnie pozytywną sytuację demograficzną aglomeracji poznańskiej (szczególnie w porównaniu do mniejszych miast).

Dodatkowo eksperci PwC podkreślają w raporcie wysoką atrakcyjność inwestycyjną Poznania.

Świetne noty w tym zakresie Poznań zawdzięcza m.in. korzystnemu położeniu i dostępowi do infrastruktury, a także rozwiniętemu kapitałowi ludzkiemu i tradycji przedsiębiorczości – mówi Agata Garczyk-Wysocka, partner w PwC zarządzająca poznańskim biurem firmy. – W mieście funkcjonuje wiele start-upów i przedsiębiorstw z innowacyjnych sektorów gospodarki, a także dużych firm. Wyzwaniem może być natomiast proporcjonalnie mniejsza liczba studentów kierunków technicznych i informatycznych, szczególnie poszukiwanych przez pracodawców.

Dużym atutem metropolii jest również udział powierzchni zielonych – na każdego mieszkańca przypada prawie 61 m2 terenów zieleni, czyli 60% więcej niż średnia we wszystkich 12 badanych metropoliach.

Poznań to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce – podkreśla Bartosz Guss. – Na takie postrzeganie stolicy Wielkopolski wpływ mają przemyślane działania. Ochrona klinów zieleni, tworzenie nowych parków i skwerów oraz rewaloryzacja tych już istniejących – to tylko część kompleksowej strategii. Zielone miasto, w którym dobrze się żyje, przyciąga nie tylko potencjalnych mieszkańców, ale i inwestorów. To właśnie dbałość o przestrzeń publiczną i kompleksowe wsparcie firm na każdym etapie inwestycji sprawiają, że Poznań to jeden z trzech najbardziej interesujących ośrodków biznesowych w kraju.

Mimo dużej powierzchni terenów zielonych Poznań, tak jak inne polskie miasta, boryka się z problemem zanieczyszczeń powietrza, co stanowi jedno z ważniejszych wyzwań tej metropolii.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że Poznań może pochwalić się najwyższymi nakładami na bezpieczeństwo publiczne (w przeliczeniu na mieszkańca), a cały kapitał instytucjonalno-demokratyczny zasługuje na pochwałę.

Poznań wyróżnia się dużą aktywnością społeczeństwa obywatelskiego, a także bardzo dobrym kontaktem władz miasta z mieszkańcami, m.in. poprzez organizację dużej liczby konsultacji społecznych – podsumowuje Zuzanna Bartczak,menedżer w zespole ds. sektora publicznego w PwC. – Oceny efektywności urzędów należą do najlepszych w Polsce. Obszarem, który wymaga rozwoju, jest walka z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz zdalne sposoby komunikacji mieszkańców z urzędem. Partycypacja społeczna odgrywa szczególną rolę w procesach rewitalizacji, które mogą prowadzić do poprawy jakości życia w centralnych dzielnicach miasta.

Poznań należy do czołówki polskich metropolii pod względem poziomu rozwoju w ramach kapitału kultury i wizerunku. Mieszkańcy miasta chętnie uczestniczą w festiwalach teatralnych i koncertach, odwiedzają kina, ale też uczestniczą w biegach masowych. Słabszą stroną jest przede wszystkim międzynarodowa atrakcyjność turystyczna miasta, przekładająca się na stosunkowo niską liczbę odwiedzających je turystów zagranicznych.

W 12 miastach objętych analizą PwC (Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów i Łódź) mieszka 6,7 mln osób, czyli 18% całej ludności kraju, wytwarzając 32% całkowitego PKB. Z kolei w obszarach metropolitalnych ukształtowanych wokół tych miast mieszka aż 16,1 mln osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski. Dodatkowo, jak podkreślają autorzy opracowania, w analizowanych obszarach metropolitalnych zlokalizowane jest 76% wszystkich polskich firm informatycznych i zdecydowana większość firm z obszaru innowacji i nowych technologii.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / gsm

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz