POZnań

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach

Przedszkole Księcia Szaranka  Foto: Przedszkole Księcia Szaranka

Do końca marca można składać deklaracje o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu. Dokumenty należy pozostawić w placówce, do której na co dzień uczęszcza maluch. Ze względu na sytuację epidemiczną opieka nad najmłodszymi w okresie letnim będzie miała podobną formę, jak w roku ubiegłym. 

Planując pracę poznańskich placówek w czasie wakacji, należało uwzględnić przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w przedszkolach nadal obowiązują zaostrzone zasady organizacji pracy. Zaleca się m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi oraz taki tryb zajęć, aby w miarę możliwości maluchy z poszczególnych grup nie stykały się ze sobą. Istotne jest także zapewnienie pracownikom przedszkoli prawa do urlopu (zgodnie z kodeksem pracy) oraz umożliwienie zarządzającym placówkami przeprowadzenie niezbędnych remontów.  

Mając to wszystko na uwadze zdecydowano, że każde z poznańskich przedszkoli pozostanie otwarte przez 5 tygodni, a zamknięte przez 3,5 tygodnia. Terminy zostały wypracowane z dyrektorami poszczególnych placówek, którzy z kolei uzgodnili je z radami rodziców. 

Pomyślano także o rodzicach, którzy bezwzględnie będą potrzebować opieki dla swoich dzieci, dłuższej niż 5 tygodni gwarantowane w macierzystym przedszkolu. Rozwiązaniem tej sytuacji ma być utworzenie grup międzyprzedszkolnych w szkołach podstawowych, w których w bieżącym roku funkcjonują oddziały przedszkolne. Grupy te powstaną w sześciu placówkach, znajdujących się w różnych rejonach miasta.  Zasady zapisu dziecka do oddziału międzyprzedszkolnego będą podane w kwietniu. 

Szczegółowe informacje na temat dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wraz z harmonogramem pracy poszczególnych placówek, można znaleźć na stronie internetowej poświęconej naborowi.

Użyte w artykule zdjęcia: Przedszkole Księcia Szaranka

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz