POZnań

Czy zmienią się komisje w Radzie Miasta?

urzad miasta poznania  Foto: lepszyPOZNAN.pl

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały klubu Wspólny Poznań, które celem jest dokonanie podziału Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na dwie oddzielne merytorycznie komisje: Samorządową oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz powołanie stałej komisji ds. studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania.

W minionych kadencjach Rady Miasta funkcjonowały dwie oddzielne komisje: jedna zajmująca się tematyką samorządów pomocniczych, druga kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. W obecnej kadencji powstała jedna komisja, która posiada bardzo szeroki zakres działania łączący materie dwóch komisji z poprzednich kadencji. Zdaniem wnioskodawców minione dwa lata pokazały, że praca na tak szerokiej materii jest bardzo trudna. Często zdarza się, że ilość tematów nie pozwala na swobodną, merytoryczną dyskusję. Ponadto kwestie bezpieczeństwa, porządku publicznego nie do końca są zbieżne z tematyką funkcjonowania samorządów pomocniczych. O podział komisji (wydzielenie spraw osiedlowych) wnioskują również poszczególne rady osiedla, które swoje zdanie wyrażały m.in. na posiedzeniach podkomisji ds. ewaluacji i reformy jednostek pomocniczych.

Z kolei propozycja powołania komisji ds. studium związana jest z przygotowywanym przez Miasto Poznań studium, które ma zostać przyjęte przez Radę Miasta Poznania obecnej kadencji. Ilość materiału, jego obszerność uniemożliwia skuteczne procedowanie tematu na posiedzeniach istniejącej obecnie komisji zajmującej się m.in. sprawami polityki przestrzennej.

  • Zakres tematyczny proponowanych komisji miałby przedstawiać się następująco:
  • Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – do spraw porządku publicznego, bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i stanów nadzwyczajnych;
  • Komisja Samorządowa – do spraw organizacji i działalności jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego, administracji samorządowej, organizacji i działalności Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, dialogu społecznego i współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi;
  • Komisja ds. Studium Miasta Poznania – do spraw opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania
Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz