POZnań

Nocne prace na ul. św. Wawrzyńca

Przebudowa wiaduktu w Murowanej Goślinie  Foto: Google Street View

Na środę (10 marca), w rejonie powstającej ul. św. Wawrzyńca, zaplanowano rozpoczęcie bezwykopowej budowy kanałów kanalizacji sanitarnej pod nasypem kolejowym. Ze względów technologicznych prace te muszą być prowadzone w sposób nieprzerwany. Oznacza to, że będą musiały się odbywać również nocą.

Roboty związane z przebudową i ulepszeniem kolektora ogólnospławnego będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego nad ul. Kościelną, pomiędzy komorą startową przy ul. Grudzieniec a komorą odbiorczą po stronie ul. Kościelnej. 

Wykonawca deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, by prowadzone prace były jak najmniej uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Według przyjętego harmonogramu budowa kanałów pod nasypem ma zakończyć się w środę, 24 marca. Termin ten może jednak ulec zmianie ze względu na możliwość napotkania niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych. 

Użyte w artykule zdjęcia: Google Street View

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz