POZnań

Bezpiecznie w centrach handlowych

Galeria Malta  Foto: Galeria Malta

Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego skontrolowali 12 największych w mieście centrów handlowych. Sprawdzono m.in., czy właściciele lub zarządcy tego rodzaju budynków przeprowadzili okresowe przeglądy ich stanu technicznego. Zwrócono też uwagę, czy opracowano instrukcje lub procedury monitorowania i usuwania nadmiernej warstwy śniegu, mogącej doprowadzić do awarii bądź katastrofy budowlanej. 

O tym, że zalegający na dachach śnieg może nieść ze sobą wiele ofiar przekonaliśmy się w 2006 roku. Wydarzyła się wtedy w Polsce najtragiczniejsza w skutkach katastrofa budowlana. Podczas wystawy gołębi pocztowych, która odbywała się w hali Międzynarodowych Targów w Katowicach, pod ciężarem lodu i śniegu, zawalił się dach tej ogromnej budowli. Pod gruzami zginęło 65 osób. Odpowiedzialni za tę tragedię stanęli przed sądem, a polski parlament wprowadził do Prawa budowlanego przepisy mające ograniczać takie wypadki w przyszłości.

Przepisy określające zasady kontroli obiektów wielkopowierzchniowych weszły w życie w czerwcu 2007 roku. Od tego czasu budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw. oraz inne obiekty budowlane o pow. dachu powyżej 1000 mkw. podlegają wzmożonym kontrolom stanu technicznego – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zakres kontroli wymienionych wyżej obiektów obejmuje sprawdzenie: elementów narażonych na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, dokonująca takiej kontroli, jest zobowiązana do pisemnego i bezzwłocznego, po jej przeprowadzeniu, zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ustaleniach i wnioskach wynikających z przeglądu. Natomiast właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek, aby w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli – usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności: katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Kluczowe znaczenie podczas kontroli obiektów wielkopowierzchniowych ma sprawdzenie poziomu ich przygotowania do trudnych warunków atmosferycznych – mogących niekorzystnie oddziaływać na tego rodzaju budynki lub budowle. Chodzi tu również o ewentualne konsekwencje nadmiernego, w stosunku do wytrzymałości konstrukcji, obciążenia dachów warstwą śniegu lub lodu.

Wnioski płynące z kontroli

W związku z występującymi ostatnio intensywnymi opadami śniegu, a tym samym potencjalnym zagrożeniem dla osób użytkujących obiekty wielkopowierzchniowe, inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego, na początku lutego, skontrolowali 12 największych w mieście centrów handlowych. Wśród skontrolowanych obiektów znalazły się m.in. centra handlowe: Posnania, Malta, M1, Pestka, Plaza czy Market Budowlany Leroy Merlin.

W przypadku 10 obiektów oględziny wykazały, że na dachach nie zalega nadmierna ilość śniegu. W pozostałych dwóch przypadkach dachy odśnieżano podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów nadzoru budowlanego. Każdy z zarządców skontrolowanych budynków przedstawił zasady dotyczące usuwania z połaci dachu nadmiernej ilości śniegu – zawarte w specjalnie opracowanych w tym celu instrukcjach. W dwóch przypadkach właściciele kontrolowanych obiektów wielkopowierzchniowych nie dopełnili obowiązku zawiadomienia PINB o przeprowadzeniu ostatniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu. Właścicieli tych obiektów wezwano pisemnie do niezwłocznego wykonania tego obowiązku – tłumaczy Paweł Łukaszewski.

Aktualnie inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania kontynuują kontrole obiektów wielkopowierzchniowych. 

Tak jak wcześniejsze kontrole, tak i obecne dotyczą budynków użyteczności publicznej. W szczególności ich przedmiotem są obiekty, których możliwość użytkowania z powodu pandemii odblokowano dopiero przed kilkoma dniami. Chodzi o obiekty sportowe i kina – podkreśla Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Użyte w artykule zdjęcia: Galeria Malta

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz