POZnań

Dlaczego mamy smog ?

smog  Foto: zdjęcia czytelników

Radny Łukasz Kapustka zwrócił się w interpelacji z prośbą o interwencję ws. zanieczyszczania powietrza przez użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych mieszczących się na terenie Miasta Poznania. Mieszkańcy, którzy napisali do radnego, uważają, że osoby mieszkające przez cały rok na działkach mają duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Poznaniu, gdyż ogrzewają się piecami niskiej jakości.

Radny zapytał w interpelacji czy odpowiednie służby kontrolują ROD, sprawdzając sposób ogrzewania budynków. Chciał też wiedzieć ile budynków na terenie ROD skontrolowano w obecnym sezonie grzewczym. Poprosił też o podjęcie interwencji na terenie ogródków ROD w rejonie ulicy Dębińskiej.

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca prezydenta Bartosz Guss. Podał w niej, że Straż Miejska Miasta Poznania w 2020 roku podjęła 2319 interwencji w zakresie spalania odpadów, z czego w 492 przypadkach wykryto różnego rodzaju uchybienia i za spalanie odpadów nałożono 420 mandatów karnych. Kontrolami objęty jest teren całego miasta, w tym tereny rodzinnych ogródków działkowych. Zastrzegł, że straż miejska nie prowadzi odrębnej ewidencji działań dla wybranych podmiotów (np. ROD).

W ramach projektu “Skończmy ze smogiem w Poznaniu”, wybranego przez mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim, przeprowadzono kontrole dronem z aparaturą, która wykrywa związki powstające przy spalaniu materiałów niedozwolonych. Loty drona odbywają się na terenie całego miasta, w tym również nad terenami ogródków działkowych – ROD Bielniki przy ul. Droga Dębińska , ROD Gintrowskiego przy ul. Opolskiej, ROD 1000-lecia przy ul. Leśnych Skrzatów.

Prezydent dodał, że jesienią 2020 roku, Straż Miejska Miasta Poznania podjęła współpracę z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców, w ramach której cyklicznie odbywają się wideospotkania kierowników jednostek straży miejskiej z przedstawicielem zarządu. Obecnie prowadzone są wspólne kontrole ogródków działkowych, w tym tych położonych przy ul. Droga Dębińska.

Wiceprezydent Bartosz Guss zaznaczył, że obowiązujące przepisy nie zakazują spalania paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno, w urządzeniach grzewczych. Obowiązuje natomiast kategoryczny zakaz spalania odpadów. Na terenie Poznania obowiązuje także uchwała antysmogowa podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 1 maja 2018, która reguluje kwestię jakości spalanego opału. Zakazane jest m.in. spalanie mułów i flotów węglowych, węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych przy jego użyciu oraz zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Użyte w artykule zdjęcia: zdjęcia czytelników

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz