Aglomeracja

Na razie nie ma konieczności zmiany trasy autobusów

Autobus MPK  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Radna Halina Owsianna zapytała w interpelacji o możliwość wydłużenia tras linii autobusowych nr 159, 148 i 242 w kierunku zachodnim. Apelują o to mieszkańcy w petycji, którą podpisało 600 osób. W ocenie Zarządu Transportu Miejskiego rejon ten ma dobrą sieć połączeń, a potrzeby jej zmiany nie sygnalizowała granicząca z Poznaniem gmina Tarnowo Podgórne.

Radna w interpelacji twierdzi, że miasto nie podejmuje działań polegających na usprawnianiu komunikacji. Uważa, że wprowadzane rozwiązania powinny zachęcać mieszkańców Poznania i okolicznych gmin do masowego korzystania z komunikacji miejskiej. Wyraziła też zdziwienie, że nie wywiera się nacisku na sąsiednie gminy, aby w tej materii szeroko współpracowały. Jej zdaniem petycja podpisana przez 600 osób jest argumentem za podjęciem działań w kierunku wydłużenia trasy linii autobusowych nr 159, 148 i 242 w kierunku zachodnim. Radna Owsianna proponuje wydłużenie najpierw jednej linii, sprawdzenie jej funkcjonalności, a potem rozważenie wydłużenia kolejnych.

Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Wynika z niej, że w ocenie Zarządu Transportu Miejskiego nie ma uzasadnienia dla zmiany przebiegu l wspomnianych trzech linii (nr 159, 148 oraz 242). Taką informację przekazało już miasto w grudniu 2020 w odpowiedzi na petycję mieszkańców. Rejon ronda Bukowska/Skórzewska/Rynkowa jest obecnie obsługiwany przez linie autobusowe nr 802, 803 i 804 kursujące z Ogrodów – ulicą Dąbrowskiego – przez przystanek Przeźmierowo Cmentarz n/ż (oddalony o ok. 400 m od ronda), natomiast teren ROD “Leśna Polana” obsługują od strony ulicy Perzyckiej, autobusy linii nr 148, a od strony Złotowskiej dodatkowo linii nr 177 i 729. Na odcinku od Ławicy do Wysogotowa, poza ogródkami działkowymi oraz nieregularnie użytkowanym Torem Poznań, nie występuje zabudowa mieszkaniowa, ani inne obiekty mogące generować więcej niż sporadyczny ruch pasażerski.

Wiceprezydent zauważył też, że do tej pory gmina Tarnowo Podgórne, z którą Poznań ściśle współpracuje w sferze komunikacji publicznej, nie wyrażała zainteresowania utworzeniem połączenia autobusowego Wysogotowa i Przeźmierowa przez ulicę Bukowską, a stanowiłoby to ważną przesłankę do zmiany przebiegu tej linii. Wiceprezydent zauważył też, że proponowane w petycji wydłużenie tras spowodowałoby znaczące zwiększenie kosztów, co przy obecnym (niewielkim) ruchu pasażerskim nie ma uzasadnienia. Nie ma też przesłankek wskazujących na stałe zwiększenie zainteresowania przejazdami na przedłużonym odcinku. 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz