POZnań

Ile kosztują lekcje religii?

Szkoła w Kobylnicy została rozbudowana  Foto: UMiG Swarzędz

Radny Bartłomiej Ignaszewski zapytał w interpelacji o koszty ponoszone przez miasto na wynagrodzenia dla nauczycieli religii we wszystkich poznańskich przedszkolach i szkołach. Radny pyta także o system wynagradzania nauczycieli tego przedmiotu. Czy obowiązuje ich ta sama ścieżka kariery i awansów, a co za tym idzie wynagradzania?

Radny powołuje się w interpelacji na wyniki badań społecznych dotyczących lekcji religii. Zwraca uwagę, że coraz częściej pokazują one brak zgody społeczeństwa na finansowanie lekcji religii przez samorządy. Np. w badaniu przeprowadzonym przez Ipsos dla OKO.press na pytanie “Gdzie Pana/Pani zdaniem powinna być nauczana religia?” 68 proc. respondentów odpowiedziało, że w parafii. Za nauczaniem religii w szkołach opowiedziało się zaledwie 27 proc. badanych.

W związku z tym, radny zapytał w interpelacji, jaka kwota w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 została przez Urząd Miasta Poznania wydatkowana na wynagrodzenia nauczycieli religii we wszystkich miejskich przedszkolach i szkołach, a także w niepublicznych placówkach oświatowych, dotowanych z budżetu państwa, miasta lub gminy.

Odpowiedzi udzielił wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, odpowiedzialny m.in. za oświatę. Podał on, że wydatki na wynagrodzenia nauczycieli religii w prowadzonych przez Miasto Poznań jednostkach w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 wyniosły łącznie blisko 36 mln zł. W roku szkolnym 2018/2019 była to kwota prawie 15 mln zł, a w roku szkolnym 2019/2020 – niecałe 21 mln zł. Zwiększenie wydatków wynikało przede wszystkim z wprowadzonych przez rząd w 2019 roku podwyżek dla nauczycieli (wymiar etatów pozostawał zbliżony).

Wiceprezydent zaznaczył, że Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania nie dysponuje danymi dotyczącymi kwot przeznaczanych na wynagrodzenia nauczycieli religii w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez organ inny niż Miasto Poznań.

Mariusz Wiśniewski wyjaśnił, że nauczyciele religii podlegają ogólnym przepisom o wynagradzaniu nauczycieli ustalanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (ze zmianami).

Zasady zatrudniania księży oraz innych osób uczących religii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii. W rozporządzeniu określone są zasady zatrudniania osób uczących religii (księża lub katecheci). Kwalifikacje zawodowe, zgodnie z § 6 tego rozporządzenia, określają właściwe władze Kościoła Katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego lub władze zwierzchnie innych kościołów – w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. 

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG Swarzędz

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz