Aglomeracja Swarzędz

Zalasewo: przebudowa Poziomkowej i Rivoliego

Swarzędz podpisanie umowy  Foto: UMiG w Swarzędzu

Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę Poziomkowej i odcinka ul. Rivoliego (do skrzyżowania z ul. Agrestową) w podswarzędzkim Zalasewie. Obie ulice otrzymają nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Ul. Rivoliego będzie miała chodnik z jednej strony, natomiast znacznie węższa ul. Poziomkowa zaprojektowana została jako pieszojezdnia.

W ramach tej inwestycji wykonane zostaną także: odwodnienie ulic, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne, kanalizacja teletechniczna, usunięte zostaną kolizje sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Prace mają się zakończyć latem bieżącego roku. Ich koszt to niespełna 1,3 mln zł z budżetu Gminy Swarzędz, a wykonawcą będzie Budownictwo Drogowe Krug z Rabowic. Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 21 lutego 2019 r.

Użyte w artykule zdjęcia: UMiG w Swarzędzu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz