Aglomeracja

Zatrzymania za wyłudzenia dotacji unijnych

Policjanci Centralnego Biura Śledczego z Poznania w całym kraju zatrzymali 22 osoby. Wszyscy są oskarżeni o wyłudzenie pożyczek ze środków Unii Europejskiej na łączną kwotę ponad 68.000.000 złotych.

W akcji rozbicia całej grupy brało udział niemal 300 policjantów z CBŚP i KWP w Poznaniu. Jednocześnie w kilku miastach kraju zatrzymano 22 osoby oraz przeszukano ponad 120 siedzib firm i mieszkań podejrzanych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa ta działała na przełomie 2017 i 2018 roku w Poznaniu, w Warszawie i innych miastach na terenie Polski.

Śledztwo zostało wszczęte we wrześniu 2018 roku, na podstawie informacji z z której wynikało, że mogło dojść do popełnienia przestępstw przy zawieraniu umów o pożyczki ze środków Unii Europejskiej, o łącznej wartości ponad 68.000.000 złotych – informuje CBŚP – w toku śledztwa zakwestionowano udzielenie 118 pożyczek dla 89 firm, jak ustalono przedmiotem tych pożyczek były środki na zakup specjalistycznego sprzętu elektronicznego.

Podczas przeszukań mieszkań i firm podejrzanych policjanci zabezpieczyli dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci jako materiał dowodowy w sprawie. Śledczy zabezpieczyli także majątek należący do podejrzanych, którego wartość szacowana jest na 1.500.000 złotych. Są to m. in. luksusowe samochody, pieniądze oraz środki finansowe znajdujące się na kontach bankowych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby kierowania tą grupą – dodają policjanci z CBŚ – dodatkowo 11 osób podejrzanych jest o pranie pieniędzy.

Sąd zdecydował o aresztowaniu tymczasowym 13 osób. Podejrzanym grozić może kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Użyte w artykule zdjęcia: CBŚP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz