POZnań

Poznańska Straż Miejska rekrutuje

Poznań ma 20 nowych strażników miejskich  Foto: SMMP

Poznańska Straż Miejska ma 12 wolnych 12 etatów. Poszukuje w tej chwili kandydatów na stanowisko strażników miejskich.

Strażnicy miejscy kojarzeni są chyba głównie z zakładaniem blokad na kołach samochodów. To oczywiście tylko jeden, być może rzeczywiście najbardziej widoczny, obowiązek jaki wykonują podczas swojej codziennej pracy.

Każdego dnia patrolując ulice Poznania strażnicy miejscy wykonują różne zadania mające zapewnić porządek i bezpieczeństwo w mieście.

Legitymują, pouczają, nakładają mandaty, zgłaszają uwagi, przyjmują interwencje od mieszkańców, ale też zabezpieczają imprezy, uroczystości i obiekty komunalne.

Czasami są to interwencje bardzo nietypowe. Ostatnio ratowali m. in. małego kociambra, który wszedł do latarni na moście Chrobrego i zaklinował się w jej wnętrzu.

Nie zawsze jednak ich akcje są tak spektakularne. Interweniują, gdy ktoś nieprawidłowo składuje gruz podczas remontu, sprawdzają czy domy mają wymagane przepisami numery, bądź ustalają kto wyrzucił w lesie śmieci.

Praca wykonywana jest w zmiennych warunkach atmosferycznych na trzy zmiany również w soboty, niedziele i święta – dodają strażnicy miejscy.

Kandydaci do pracy w poznańskiej Straży Miejskiej muszą mieć ukończone przynajmniej 21 lat, minimum wykształcenie średnie choć mile widziane będzie wyższe lub pomaturalne, a zwłaszcza prawnicze, z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, bądź kierunki społeczne. Musi mieć także uregulowany stosunek do służby wojskowej, obywatelstwo polskie oraz dobry stan zdrowia. Przyszły strażnik musi także posiadać pełnię praw publicznych i nie może być karany sądownie. Od kandydatów oczekuje się również wysokiego poziomu umiejętności społecznych.

Dodatkowymi wymaganiami jest posiadanie prawa jazdy kat B , A lub A1, wysoki poziom sprawności fizycznej, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, kurs pomocy przedmedycznej, umiejętność obsługi smartfona i komputera. Preferowani będą też kandydaci, którzy mają już doświadczenie w pracy w strażach gminnych.

Kandydaci wszystkie flepy (CV, list motywacyjny, zaświadczenia, certyfikaty i referencje potwierdzające wymagane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności) mogą składać w kancelarii SMMP przy ul. Głogowskiej 26. Termin zgłoszeń mija w piątek 11 sierpnia.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl / tab, SMMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz