Miasto dla rowerów

Autor: bigbiciq. Poznań, 8 Lipca 2016

Rada Rowerowa zapoznała się ze wstępnym programem inwestycji rowerowych w Poznaniu. Podczas ostatniego spotkania Rady podsumowano też akcję European Cycling Challenge w Poznaniu, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przedstawiło natomiast aktualny stan prac projektu Wartostrada.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej European Cycling Challenge. Poznań, który wziął udział w rowerowej rywalizacji miast po raz pierwszy, zajął w niej 9. miejsce. Łącznie poznańscy rowerzyści przejechali 119 543 kilometry.

Było to ciekawe doświadczenie i warto podjąć wyzwanie także w przyszłym roku – podsumował Maciej Wudarski, z-ca prezydenta Poznania. – Myślę, że trzeba położyć większy nacisk na promocję, bo sporo osób, aktywnych rowerzystów, o akcji po prostu nie wiedziało. Dobry pomysłem jest zaangażowanie w rywalizację szkół, firm i poznańskich uczelni.

Trasy, którymi jeździli rowerzyści uczestniczący w European Cycling Challenge zostały zarejestrowane, a mapa tych przejazdów będzie wykorzystana do rozwijania polityki rowerowej miasta. Skorzystali z niej już autorzy wstępnego programu inwestycji w rowerową infrastrukturę w Poznaniu. Podczas spotkania zaprezentowali przebieg 6 korytarzy rowerowych prowadzących do wylotów z miasta. Przy projektowaniu tych tras, oprócz wyników European Cycling Challenge, bazowali na danych dotyczących gęstości zaludnienia w określonych rejonach miasta oraz tzw. generatorach ruchu, czyli obszarach, które – w przypadku wytyczenia tam drogi rowerowej – potencjalnie są w stanie spowodować zwiększenie ruchu rowerowego.

Lipcowe spotkanie Rady Rowerowej było też okazją do zapoznania się z aktualnym stanem prac w ramach projektu Wartostrada. Omówione zostały odcinki już istniejące oraz projektowane. W przypadku tych pierwszych – jak zaznaczyła Ewa Siwińska z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta – konieczne będzie doprojektowanie oświetlenia, monitoringu i małej architektury. Całość projektu Wartostrady szacuje się na ok. 20 mln. zł, z czego 85 % ma zostać dofinansowane ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wstępne dokumenty zostały już przesłane do Urzędu Marszałkowskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.