POZnań

Zamiast plastyka – koordynator

Wielkoformatowe reklamy w Centrum Foto: lepszyPOZNAN.pl/gsm

Prezydent Miasta rekomendował utworzenie stanowiska “Koordynatora do spraw plastycznego wystroju Miasta”. Ma on czuwać nad działaniami Urzędu i jego jednostek, które służą porządkowaniu przestrzeni publicznej Miasta.

Wielkoformatowe reklamy w Centrum Foto: lepszyPOZNAN.pl/gsmAnaliza ta wykazała, iż nie jest celowym tworzenie stanowiska Plastyka Miejskiego ponieważ brak jest możliwości zapewnienia jego realnego wpływu na estetykę i wizerunek plastyczny Miasta. Nie ma bowiem wyraźnych i jednoznacznych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które taki wpływ by umożliwiały informuje zastępca prezydenta Poznania Jerzy Stępień

W liście do Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Jerzy Stępień podkreśla, że Prezydent Miasta Poznania przykładając dużą wagę do kwestii ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni miejskich wydał zarządzenie w sprawie opracowania koncepcji polityki reklamowej na Obszarze Staromiejskim, powołał Zespół do spraw opiniowania wniosków dotyczących umieszczania w przestrzeni publicznej (w tym w pasach drogowych) tablic pamiątkowych, rzeźb i instalacji plastycznych oraz mebli miejskich, a także wydał zarządzenie w sprawie zasad umieszczania urządzeń reklamowych lub szyldów na nieruchomościach Miasta Poznania.

Zadania związane z dobrym wizerunkiem estetycznym Poznania realizowane w poszczególnych wydziałach i jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Poznania mają być prowadzone w bardziej efektywny sposób. Mają być lepiej skoordynowane. Stąd w miejsce Pełnomocnika do spraw porządkowania i ochrony przestrzeni publicznej, powołany zostanie Koordynator do spraw plastycznego wystroju Miasta, w randze swego pełnomocnika. Stanowisko to będzie usytuowane w strukturze organizacyjnej Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP. W tej chwili trwają prace nad szczegółowym opisem nowego stanowiska.

Koronawirus

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz

Kalendarium

Pogoda w Poznaniu

°C
___
______
 • Low Temp. ___°C
 • High Temp. ___°C
___
______
Października 22nd 2020, czwartek
°C
   ___
 • TEMPERATURE
  °C | °C
 • HUMIDITY
  %
 • WIND
  m/s
 • CLOUDINESS
  %
 • SUNRISE
 • SUNSET
 • PT 23
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • SOB 24
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • NIE 25
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • PON 26
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • WT 27
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %
 • śR 28
  °C | °C
  Cloudiness
  %
  Humidity
  %