POZnań

Sztandar dla Komendy Miejskiej PSP

135-lat Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu - Dzień Strażaka, przekazanie sztandaru Komendzie Miejskiej PSP  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Piotr Rychter

Zawodowa Straż Pożarna powstała w Poznaniu 10 grudnia 1877 roku, kiedy to zatrudniono 12 strażaków strzegących miasta przed ogniem.

Ostatnie 20 lat to czas gwałtownych zmian gospodarczych w kraju. Ustawą z 24 sierpnia 1991 roku powołano Państwową Straż Pożarną jako nowoczesną, zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt ratowniczy formację przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

8 grudnia 2003 roku Poznańska Straż Pożarna po 116 latach opuściła budynek przy Masztalarskiej  przeniosła się do nowego budynku przy ul. Wolnica. W 2013 roku nastąpiła kolejna reorganizacja i Komenda Miejska PSP znajduje się na ul. Bobrzańskiej 6a.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz