POZnań

Wojewoda blokuje budowę pomnika

Pomnik 2 Armii WP  Foto: materiały prasowe

Wojewoda wielkopolski Piotr Florek wydał decyzję stwierdzającą nieważność wydanego przez prezydenta miasta Poznania pozwolenia na budowę pomnika „Żołnierzom II Armii WP” tym samym zablokował budowę monumentu na terenie Cytadeli.

Pomnik 2 Armii WP Foto: materiały prasoweWojewoda badając decyzję prezydenta stwierdził naruszenie prawa z uwagi na brak wymaganej opinii Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Do jej zadań należy m.in. sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń i postaci, opiniowanie pod względem historycznym i artystycznym wniosków o trwałe upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych, a także wybitnych postaci związanych z dziejami walk i męczeństwa, informuje Tomasz Stube, rzecznik prasowy WUW.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik miała miejsce w lutym. Komitet budowy pomnika tworzą kombatanci oraz działacze lewicy w Poznaniu. W uroczystości wzięła udział Poseł Krystyna Łybacka, która mówiła, że nikt nie ma moralnego prawa oceniać krwi, przelanej przez żołnierzy na obu frontach drugiej wojny światowej.

Pomnik Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego należy w ocenie wojewody uznać jako trwały obiekt upamiętniający walkę żołnierzy, który wymagał przedmiotowej opinii. Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz