POZnań

Komputery i internet dla poznaniaków – za darmo! Ostania szansa!

klawiatura  Foto: sxc

klawiatura Foto: sxc3.000 komputerów wraz z połączeniem do trafi wkrótce do poznańskich rodzin. To szansa i oferta pomocy adresowana do najuboższych i niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta. Wnioski można składać tylko do końca lipca!

Projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowany i finansowany jest z funduszy europejskich. Obok sprzętu komputerowego, osoby objęte programem uzyskają wsparcie merytoryczne. Planowane są warsztaty z podstaw obsługi komputera oraz szkolenia e-learningowe dotyczące edycji tekstów, obsługi poczty elektronicznej, zdobywania informacji itp. Dodatkowo beneficjenci otrzymają materiały szkoleniowe.

Kto może otrzymać komputer?
Projekt skierowany jest do osób zameldowanych w Poznaniu, które nie posiadają dostępu do internetu, w szczególności:
– gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
– gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
– osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
– dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej  do uzyskania stypendiów socjalnych.

Aby otrzymać sprzęt komputerowy i podłączenie do sieci należy złożyć kompletny Formularz Zgłoszeniowy do końca lipca w Biurze Zarządu Projektu, które mieści się przy Rynku Śródeckim 3, od 8:00 do 15:00. Formularze można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, liczy się data wpływu. Formularze są dostępne w Biurze Zarządu oraz na stronie www.poznan.pl/wykluczeniecyfrowe. Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 61 222 34 57 (od 8:00 do 15.30)

Zakwalifikowane do projektu zostaną osoby spełniające warunki udziały w projekcie. W przypadku większej ilości zgłoszeń o otrzymaniu wsparcia będzie decydowało kryterium dochodowe. Kwalifikacji do projektu dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzić będą przedstawiciele: Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu oraz Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta Poznania. Całkowita wartość wsparcia wynosi prawie 18.000.000 złotych.

panorama klawiatura Foto: sxc

1 komentarz

kliknij by dodać komentarz

  • co za graty w tej cenie
    Warszawa jakoś potrafi zapewnić laptopy w identycznym programie, a nie takie toporne graty jak dają w Poznaniu. Uczcie się od cwanych Warszawiaków poznańskie d…. ”Celem projektu jest zapewnienie 2000 osób niepełnosprawnych bezpłatnego dostępu do Internetu, użyczenie laptopów na okres 5 lat oraz umożliwienie odbywania kursów z obsługi komputera i posługiwania się Internetem.”

    ktoś dobrze wziął w łapę że kupili 3000 szt tego szmelcu po 3000 zł za szt

    prokurator powinien się tym zająć