DLA STUDENTA

Zarządzanie kadrami – konferencja na WSB

HR Foto: WSBKompetencje pracownika a funkcjonowanie współczesnej organizacji to temat konferencji na którą zaprasza Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. Odbędzie się ona w środę 23 lutego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane referaty, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w formie Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (liczba punktów za publikację naukową – 6).

Bloki tematyczne:
– Zarządzanie kompetencjami jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi organizacji

– Kompetencje kierownika jako wyznacznik sprawności organizacyjnej

– Kluczowe kompetencje współczesnej organizacji

– Znaczenie i rola kompetencji społecznych w organizacji

– Kompetencje pracownika administracji publicznej

– Metody diagnozowania i oceny kompetencji pracowników – problemy metodologiczne i praktyczne

– Braki kompetencyjne jako podłoże patologii organizacyjnych

Rada Programowa: Przewodniczący – prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Członkowie – prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Boroń – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, TNOiK Oddział w Poznaniu, prof. dr hab. Zdzisław Jasiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. dr hab. Czesław Zając – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. dr hab. Jan Szambelańczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański, prof. dr hab. Krzysztof Łobos – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, mgr Maria Kuśnierz – Dyrektor Rozwoju Kadr Urzędu Miasta Poznania, Marcin Pomianowicz-Bartkowiak – Członek Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Koszt udziału w konferencji: 450 zł

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz