Aglomeracja

Sytuacja w Wielkopolsce

uwaga śnieg  Foto: sxc

uwaga śnieg Foto: sxcCzęściowo została zalana droga powiatowa numer 2467P przy stawach rybnych w miejscowości Grzybno. Powstały tam również zatory lodowe, które są zagrożeniem dla ruchu, dlatego też zamknięto dla samochodów odcinek tej drogi pomiędzy miejscowościami Żabno a Grzybno.

Dziś natomiast samochody mogły wrócić na zamknięty do tej pory odcinek drogi powiatowej numer 4071P pomiędzy Kadzewem a Mórką.

Oto komunikat dotyczący stanu wód:

Wczoraj (29 bm.) w godzinach wieczornych w Poznaniu odnotowano znaczący przyrost wody w Warcie na wodowskazie przy moście Rocha. Według danych telemetrycznych o godz. 21.30 stan Warty wynosił 461 cm (stan alarmowy – 450 cm), a o 23.30 podniósł się o kolejne 4 centymetry. Odnotowano również gwałtowny przyrost wody na starym wodowskazie przy ul. Czapla w rejonie pobliskich, częściowo zamieszkanych, ogródków działkowych. Obserwuje się tam tworzenie zatoru lodowego i lodowacenie wody, a w związku z tym gwałtowne spiętrzanie rzeki. Odległość lustra wody od najbliższych 3 domostw w godzinach wieczornych wynosiła ok. 70 cm. W związku z zagrożeniem, podjęto decyzję o ewakuacji 2 rodzin (6 osób) zamieszkałych w rejonie ogródków. Obecnie nie przewiduje się dalszych ewakuacji w tym rejonie. Sytuacja jest monitorowana a działaniami kieruje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM Poznania.

Wczoraj nastąpił duży przyrost wody na Kanale Mosińskim (ok. 1,5 metra w ciąguostatniej doby), spowodowany ponad 500 metrowym zatorem lodowym, zaczynającym się w okolicach mostu przy ul. Sowińskiego w Mosinie. Powstały zator oraz zalegającedrzewa spowodował, spiętrzanie się wody i jej bardzo szybki przyrost. W związku z tym podczas dnia odbyły się wizje lokalne z udziałem pracowników WBiZK, gminy Mosina i przedstawiciela WSzW oraz wojewody wielkopolskiego wraz ze służbami i inspekcjami, w tym WZMiUW, który jest zarządcą Kanału Mosińskiego. Po zapoznaniu się z sytuacją, wojewoda wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Obrony Narodowej o podniesienie gotowości sił i środków wojska wydzielonych do usuwania zatorów lodowych przy użyciu materiałów wybuchowych. Potrzeba wnioskowania o nie może zaistnieć w zależności od rozwoju sytuacji hydrologicznej na rzekach. Jednostki straży pożarnej podjęły działania związane z umacniania wałów, prewencyjnym zabezpieczeniu najbliżej położonej ulicy Sowińskiego za pomocą worków z piaskiem i utworzeniu z nich przewyższenia ok. 60 cm (zabezpieczenie kliku zagrożonych domostw). W godzinach wieczornych sytuacja uległa stabilizacji, a woda na wodowskazie w Kanale opadła o ok.5 cm. Nie obserwuje się obecnie dalszych wzrostów wody w tym rejonie.

Oprócz kanału Mosińskiego zlodowacenia występują także na Warcie w Promnicach (gmina Czerwonak) oraz Murowanej Goślinie. Obecnie prowadzony jest monitoring terenu i nie przewiduje się konieczności podejmowania innych działań związanych z obserwowanym zjawiskiem. W razie konieczności jednostki PSP umacniają wały workami z piaskiem.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz