Aglomeracja

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego

Poznański Budżet Obywatelski  Foto: UMP

Poznański Budżet Obywatelski Foto: UMPO godzinie 23:59 Urząd Miasta Poznania zakończy przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania jest 10 mln zł.

To już trzecia edycja tego typu konsultacji społecznych, których celem jest zbieranie pomysłów mieszkańców dotyczących Poznania – a w kolejnym etapie -powszechne głosowanie nad najlepszymi z nich. W dotychczasowych konsultacjach wzięło już udział łącznie ponad 100 tysięcy osób. Dzięki aktywności mieszkańców m.in. powstał Rodzinny Plac Zabaw na Malcie, wybudowano nowe ścieżki rowerowe, otwarto Ośrodek Krótkotrwałego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.

W tym roku kwota 10 milionów złotych została podzielona na dwie pule: projektów “dużych” , gdzie maksymalna kwota do uzyskania to 8 mln zł i “małych”, do których kwalifikują się projekty nie przekraczające kwoty 1 mln zł, przy czym pula środków przeznaczona na te projekty wynosi 2 mln zł. Dzięki temu – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – będzie można zrealizować więcej mniejszych kosztowo projektów.

Jak złożyć projekt? To bardzo proste. Wystarczy zarejestrować się i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można go dodatkowo uzupełniać o załączniki i edytować na bieżąco przed wysłaniem. Zgłaszanie formularzy trwa do 15 czerwca do godziny 23:59.

Gdy projekt zostanie już zgłoszony, będzie weryfikowane przez wydziały i jednostki Urzędu Miasta Poznania oraz specjalnie powołany Zespół Opiniujący, którego zadaniem będzie stworzenie ostatecznej listy projektów na kartach do głosowania. Na każdym etapie od momentu zgłoszenia projektu będą przekazywane informacje o tym, co się z nim aktualnie dzieje.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz