Aglomeracja

Zakaz wstępu na poligon w Biedrusku

Droga rowerowa przez poligon w Biedrusku  Foto: CSWLP / cswlpoznan.wp.mil.pl

Komendant Ośrodka Szkolenia poligonowego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu informuje, że od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. na terenie poligonu Biedrusko będą odbywać się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej. W związku z czym obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na teren poligonu.

W czasie strzelań granice Poligonu Wojskowego nie są strzeżone przez żołnierzy, a jedynym zabezpieczeniem terenu przed osobami postronnymi są tablice ostrzegawcze z napisem: POLIGON WOJSKOWY, WSTĘP WZBRONIONY, STÓJ OSTRE STRZELANIA.

Podniesiona kula na maszcie i opuszczony szlaban na drodze wjazdowej na teren poligonu oznacza, że na terenie obiektów szkoleniowych prowadzone jest szkolenie z użyciem amunicji bojowej i środków minerskich.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz