Aglomeracja POZnań

Wyniki rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych

Kobylnica - zmodernizowana szkoła Foto: T. Rybarczyk / UMiG w Swarzędzu

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Miasto Poznań prowadzi ją wspólnie z Powiatem Poznańskim. Do wybranej placówki dostało się ponad 8 tys. kandydatów, natomiast do żadnego liceum, technikum i szkoły branżowej nie przyjęto ok. 1400 uczniów.  

W tegorocznej rekrutacji do szkół Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego złożono 9485 wniosków. Najwięcej, bo aż 4987 kandydatów starało się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, 3664 do technikum, a 834 do szkoły branżowej I stopnia. 

Do wybranej szkoły zakwalifikowało się 8068 uczniów (3921 do liceów, 3350 do techników i 797 do szkół branżowych I stopnia). 

Liczba niezakwalifikowanych kandydatów wynosi 1417 (te osoby, na obecnym etapie rekrutacji, nie zostały przyjęte do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły). Najwięcej, bo 1066 z nich nie dostało się do wybranego liceum. W przypadku techników było to 314 uczniów, a szkół branżowych – 37. 

W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 Miasto Poznań przygotowało łącznie 253 oddziały (124 w liceach ogólnokształcących, 95 w technikach i 34 w branżowych szkołach I stopnia). Wspólna oferta Miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego obejmowała 8822 miejsc (3966 w liceach ogólnokształcących, 3533 w technikach, 1323 w branżowych szkołach I stopnia). 

Aktualnie, po pierwszym etapie naboru, do dyspozycji kandydatów nadal pozostają 754 wolne miejsca (45 w liceach, 183 w technikach, 526 w  branżowych szkołach I stopnia).

Najbardziej oblegane szkoły i oddziały

W rekrutacji największą popularnością cieszyły się: XXXVIII LO, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, Technikum Komunikacji, II LO, XXXI LO, V LO, IV LO, VI LO, XI LO, VII LO.

Wśród najpopularniejszych oddziałów w tegorocznej rekrutacji znalazły się:

 1.  XXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa prawniczo-psychologiczna z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie
 2. Technikum Komunikacji – technik programista
 3. I Liceum Ogólnokształcące – Columbus
 4.  XV Liceum Ogólnokształcące – oddział psychologiczno-pedagogiczny
 5. Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny – oddział matematyczno-informatyczny
 6. XXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa ekonomiczno – językowa
 7. XII  Liceum Ogólnokształcące – humanistyczna
 8. Technikum Komunikacji – technik informatyk
 9. XXV Liceum Ogólnokształcące- psychologiczno-językowa
 10. XXVIII Liceum Ogólnokształcące – klasa Prawniczo-Psychologiczna z rozszerzoną historią

Jeśli chodzi o szkoły kształcące w zawodzie, trend się nie zmienił. Nadal najwięcej młodych ludzi chce zostać informatykami, ekonomistami i programistami.

Dalsze kroki

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do wybranej szkoły, muszą teraz potwierdzić wolę przyjęcia. Do 30 lipca należy dostarczyć do tej placówki oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone wcześniej). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niezbędne są również orzeczenia lekarskie. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie ogłoszona 2 sierpnia. Dzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. 

Rekrutacja 2021/2022

Nabór do szkół średnich rozpoczął się w połowie maja. Uczniowie mogli wybrać maksymalnie 6 szkół, odpowiadających ich zainteresowaniom (szkoła pierwszego wyboru to ta, na której zależy uczniowi najbardziej). Nie było ograniczeń w przypadku liczby oddziałów. 

Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej mógł zdecydować się na następujące typy szkół ponadpodstawowych:

 • 4- letnie liceum ogólnokształcące,
 • 5- letnie technikum,
 • 3-letnia branżowa szkoła I stopnia.

Nauka w dwóch pierwszych typach szkół kończy się egzaminem maturalnym, natomiast uczęszczanie do technikum i szkoły branżowej daje możliwość uzyskania zawodu. Ukończenie tej ostatniej nie zamyka drogi do zdania matury. Po szkole branżowej I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II st. lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. 

Użyte w artykule zdjęcia: T. Rybarczyk / UMiG w Swarzędzu

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz