BizNews

www.polacy.eu

Internet - bezpieczeństwo w  sieci  Foto: Intel

W marcu zarejestrowanych było prawie 3.900.000 europejskich nazw w internecie. Obecnie domenę .eu mogą rejestrować osoby i podmioty z 28 krajów – państw członkowskich UE a także, od 8 stycznia 2014 r., innych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Flaga EUW Polsce, mamy dziś ponad 280.000 nazw domen z rozszerzeniem .eu, co daje nam mocne piąte miejsce rankingu. Wyprzedzamy przy tym takie kraje Europy Zachodniej, jak Włochy, Austria, Belgia, czy Hiszpania.

Rosnąca popularność domeny .eu w naszym kraju jest wynikową dwóch czynników. Po pierwsze, większość ciekawych nazw w rodzimej domenie .pl już dawno zostało zarejestrowanych. Po drugie, zmienia się postrzeganie prowadzonego przez Polaków biznesu – wychodzimy z lokalnego rynku polskiego, na znacznie szerszy rynek europejski, co generuje popyt na oryginalne rozszerzenie – ocenia Robert Siebielski, z serwisu domenowego HRD.pl.

Zaledwie 280.000 zarejestrowanych domen .eu w Polsce, w której mieszka 38.000.000 nie jest wynikiem, który zadowolić może dostawców tej usługi. Na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 6,9 zarejestrowanych europejskich adresów, natomiast w całej UE wskaźnik ten wynosi 7,7.

Popularność domeny .eu w danym kraju, mierzona liczbą utrzymywanych adresów .eu/1000 mieszkańców jest ściśle skorelowana z podobnym wskaźnikiem dotyczącym domen narodowych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców, który w Polsce wynosi zaledwie 65,4, podczas gdy w całej UE 104,9 – wyjaśnia ekspert.

Przedstawione tutaj wskaźniki wskazują, że domeny europejskie nie cieszą się popularnością w Europie. Dlaczego? Najbardziej popularne są rzeczywiście domeny narodowe, a jeśli ktoś myśli o biznesie globalnym szuka ciekawej domeny .com. Tutaj pole do popisu jest jednak coraz mniejsze. Dlatego domena europejska traktowana jest jako “gorsza” i drugiego, jeśli nie trzeciego wyboru.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz