K U L T U R A

Wielkopolskie tournée Małych Poligrodzian

Mali Poligrodzianie   Foto: Uczelniane Centrum Kultury PP

Zespół Folklorystyczny „Mali Poligrodzianie” obchodzi 30-lecie działalności. Z tej okazji najmłodsi artyści wyruszą z tournée po Wielkopolsce.

Mali Poligrodzianie  Foto: Uczelniane Centrum Kultury PPInauguracją występów młodych wykonawców będzie koncert w Auli Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu 9 kwietnia. Następnie mali artyści wystąpią w wielkopolskich miastach. W trakcie koncertu, składającego się z 8 mini-widowisk zostanie przedstawiony dorobek artystyczny zespołu, który w tym roku obchodzi 30 lecie działalności.

Utworzeniu „Małych Poligrodzian” w 1985 r. przyświecały idee wykształcenia w najmłodszych wrażliwości na sztukę, wychowanie w duchu tradycji ludowej oraz szacunek dla polskiej kultury. Pozostają one aktualne także dzisiaj.

Działalność Zespołu z jednej strony ma rozwijać artystycznie członków, którzy poprzez wieloletnie uczestnictwo w zajęciach i koncertach osiągają wysoki poziom umiejętności scenicznych (taniec, śpiew, aktorstwo), a z drugiej – poprzez prezentowanie bogactwa polskiej kultury ludowej i narodowej – wywierać wpływ na edukację widzów oglądających widowiska – dzieci w wieku szkolnym.

W przygotowaniu repertuaru wykorzystuje się źródła możliwie najbardziej zbliżone do „korzeni” polskiego folkloru. Wydobywa się charakter, sposób zachowania i wykonania właściwy dla przedstawianego regionu, zachowuje typowy skład instrumentalny.

Grupa liczy ok. 40 młodych tancerek i tancerzy w wieku 6-14 lat. W ciągu 30 lat istnienia odwiedziła blisko 20 krajów na trzech kontynentach (m. in. Koreę Południową, Kanadę, Turcję), zatańczyła i zaśpiewała setki koncertów, w tym wiele charytatywnych, ukazując bogactwo polskiej kultury ze szczególnym uwzględnieniem rodzimego regionu. Wysoki poziom artystyczny zespołu był wielokrotnie nagradzany na konkursach, przeglądach i festiwalach.

Mali Poligrodzianie - widowisko  Foto: Uczelniane Centrum Kultury

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz