POZnań

Wielkie rury pokonały tysiące kilometrów by znaleźć się na Starym Rynku

Przebudowa Starego Rynku  Foto: materiały prasowe / UMP

W poniedziałek, 25 lipca na Starym Rynku pojawił się transport znaczących rozmiarów rur, które posłużą do budowy zbiornika retencyjnego przy Wadze Miejskiej. Średnica jednego elementu wynosi aż trzy metry. Przywożone są z Turcji w odcinkach liczących także trzy metry.

Inwestycja na Starym Rynku to nie tylko nowa nawierzchnia, ale też przebudowa bardzo ważnej infrastruktury podziemnej. Te duże elementy stworzą docelowo jeszcze większą konstrukcję pod ziemią. Transportowane rury zostaną ze sobą połączone i stworzą odcinek dwóch rurociągów o długości 30 metrów każdy. Zbiornik retencyjny jest częścią nowej sieci kanalizacji deszczowej, jego zadaniem będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych – mówi Tomasz Płóciniczak, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji. 

Zbiornik przy Wadze Miejskiej zostanie posadowiony na głębokości ok. sześciu metrów. Ze względu na tak znaczną głębokość oraz panujące warunki gruntowo-wodne, ściany wykopu zostały zabezpieczone specjalną palisadą z pali żelbetowych, których głębokość sięga ok. 18 metrów.

Planowana pojemność zbiornika to 424 metry sześcienne. Będzie on wyposażony w cztery zejścia, które umożliwią prawidłową eksploatację i utrzymanie w należytym stanie technicznym. Powstaje on w głębokim wykopie w pobliżu budynku Wagi Miejskiej, w miejscu pozostałości po fundamentach tzw. Nowego Ratusza. Większość ruin została już przebadana przez archeologów, sprawdzą oni jeszcze nowo odkryte małych rozmiarów podziemne pomieszczenie, zlokalizowane pod posadzką piwnicy, którego ówczesne przeznaczenie nie jest jeszcze określone.

Drugi duży zbiornik retencyjny planowany jest na wschodniej stronie Starego Rynku, przed domkami budniczymi. Ponadto powstaną dwa mniejsze zbiorniki, które będą zbierać deszczówkę służącą do podlewania zieleni.

W ramach trwającej inwestycji przewiduje się rozdział istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie Starego Rynku na kanalizację sanitarną oraz deszczową. Pozwoli to na odciążenie zlewni płyty Starego Rynku i zabezpieczenie przed zalewaniem i podtopieniami pobliskich kamienic podczas gwałtownych opadów. Zadaniem obu zbiorników będzie gromadzenie i przetrzymanie nadmiaru wód opadowych, które następnie zostaną odprowadzone do istniejącej sieci kanalizacyjnej pod skrzyżowaniem ul. Wielkiej i ul. Ślusarskiej.

Materiał na Stary Rynek przyjeżdża z Turcji. Rury wyprodukowane zostały w technologii ciągłego nawijania m.in. włókien szklanych przesyconych żywicą na rotującą matrycę. Wytrzymała konstrukcja przez lata będzie służyć mieszkańcom Poznania.

Drugi transport części składowych zbiornika planowany jest na 26 lipca (wtorek). W rejonie przewozu należy zachować ostrożność. Z powodu ładunku o niestandardowym rozmiarze, mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu pieszym na płycie Starego Rynku oraz kołowym w jego okolicy. W trakcie dostawy i montażu elementów zbiornika może występować także hałas. W rozładunku pomoże odpowiedni dźwig.

Wyłączenie z ruchu skrzyżowania ul. Wielkiej i Kramarskiej

Trwają prace związane z rewaloryzacją płyty Starego Rynku. Na tym etapie koncentrują się głównie na przebudowie infrastruktury podziemnej. 

Ze względu na prace związane z rewaloryzacją Starego Rynku oraz toczące się obecnie roboty 26 lipca (wtorek) wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ul. Wielkiej i Kramarskiej.

Zamknięcie przejazdu przez skrzyżowanie jest konieczne z uwagi na prace związane z sieciami gazową oraz wodno-kanalizacyjną. Ruch pieszy zostanie zachowany. Po zmianie ruch prowadzony będzie ul. Klasztorną w kierunku ul. Wodnej. Dla dostawców przewidziany jest tymczasowy dojazd od ul. Masztalarskiej.

Należy zachować ostrożność i poruszać się tylko wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi. 

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz