Aglomeracja

W Wielkopolsce najwięcej Ukraińców, kto na drugim miejscu?

Solaris_- hala produkcyjna w Bolechowie  Foto: Konsorcjum Marki Poznań

Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) wydane w województwie wielkopolskim przekroczyła 30 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Do najliczniejszych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie wielkopolskim należą obywatele: Ukrainy – 21,4 tys. osób, Niemiec – 1,2 tys. os., Białorusi – 1 tys. os., Bułgarii – 500 os. oraz Gruzji – 480 os. Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Około 64 proc. cudzoziemców w województwie wielkopolskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, a ok. 26 proc. w przedziale 40 – 59 lat. Przeważają mężczyźni – 20,5 tys. osób (66 proc.), w porównaniu do 10,8 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów zezwoleń dominują: zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 74 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE – 14 proc. oraz pobyt stały – 10 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom Unii Europejskiej – informuje Jakub Dudziak – rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 394 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 116 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (40 tys. osób), dolnośląskie (32 tys.) oraz wielkopolskie (31 tys.).
Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz – dodaje rzecznik urzędu

Użyte w artykule zdjęcia: Konsorcjum Marki Poznań, Urząd ds. Cudzoziemców

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz