Aglomeracja

W szkołach pojawią się mierniki czystości powietrza

smog  Foto: zdjęcia czytelników

36 z listy 50 miast w Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce. Średnie roczne stężenie pyłów w powietrzu, popularnie zwane SMOGiem, w większości polskich miast, także w Poznaniu przekracza wielokrotnie zalecane przez WHO dopuszczalne normy.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań zapowiada akcję rozmieszczania na terenie aglomeracji mierników jakości powietrza. W trakcie ogłoszonego postępowania wybrany zostanie dostawca systemów pomiarowych dla 160 szkół.

System pomiarowy składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Dodatkowo Stowarzyszenie Metropolia Poznań zorganizuje wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Siec Komputerowa – Instytut Badawczy) w ramach projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej w okresie grzewczym minimum po jednym warsztacie edukacyjnym w każdej gminie Stowarzyszenia.

Adresatami warsztatów będą uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz członkowie społeczności lokalnej, którzy podejmują działania w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.

Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dane transmitowane będą za pośrednictwem sieci WiFi oraz Ethernet poprzez sieć szkoły oraz internet

Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne. Dodatkowo na zewnętrznej ścianie budynku szkoły zainstalowane będą wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Czas trwania projektu wynosi trzy lata. Koszty realizacji poniesie Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Stowarzyszenie na ten cel przeznaczy 1 mln zł. – Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu jest ogromna.

Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działanie jest uświadomienie mieszkańcom metropolii tego, że za stan czystości powietrza odpowiedzialność w dużej części ponosimy my sami – mówi Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju.

Użyte w artykule zdjęcia: zdjęcia czytelników

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz