W Puszczykowie urzędy mają lepiej obsługiwać.

Puszczykowo uczestniczy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach”. Celem jest poprawa działania urzędów samorządowych poprzez aktualizację i wdrożenie Metody Programu Rozwoju Instytucjonalnego. Opiera się ona na trzech kolejnych krokach:

1. Analiza poziomu rozwoju instytucjonalnego danej jednostki samorządu poprzez dokonanie samooceny (według Kwestionariusza diagnostycznego) w wybranych obszarach zarządzania. Analiza ta pozwala zdiagnozować na jakim etapie rozwoju danego kryterium urząd się znajduje (wzorzec rozwoju zakłada pięć kolejnych etapów, gdzie pierwszy jest najniższy, a piaty jest najwyższy, idealny) i co w związku z tym należy zrobić by znaleźć się poziom wyżej zgodnie ze wzorcem.

2. Zaprojektowanie konkretnych usprawnień pozwalających na zakwalifikowanie urzędu do wyższego poziomu zarządzania, a co za tym idzie: świadczenia usług dla mieszkańców.

3. Wdrożenie koniecznych usprawnień, które zapewnią jej poprawę funkcjonowania. Dla mieszkańców oznacza to, że urząd będzie działał sprawniej i szybciej.

Realizacja programu stworzy szansę na wdrożenie metody w polskich samorządach, wśród których liderami staną się jednostki uczestniczące w projekcie. Dla Puszczykowa jest to pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem urzędu do uzyskania certyfikatu norm ISO. W projekcie uczestniczy 18 jednostek samorządu terytorialnego. Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie a reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz