Nowe Miasto POZnań Rataje

Układ komunikacji miejskiej po zakońćzeniu remontu ronda Rataje

Wizualizacja przebudowy ronda Rataje  Foto: materiały prasowe / UMP

Blisko 2,4 tysiąca osób wzięło udział w badaniu dotyczącym preferowanych tras linii autobusowych po otwarciu zmodernizowanego ronda Rataje. Największe poparcie zyskały dwa warianty. Pierwszy –  zakładający skierowanie linii do ronda Rataje prosto ulicą Krzywoustego oraz trzeci –  przewidujący dojazd autobusów ulicą Szwedzką do pętli Franowo (tak jak obecnie). 

Przede wszystkim chcemy bardzo podziękować za udział w badaniu – mówi Wojciech Miechowicz, zastępca dyrektora ZTM w Poznaniu. – Zebrany materiał, który zawiera także inne cenne informacje i uwagi pasażerów, będzie teraz szczegółowo analizowany, także pod kątem konieczności zapewnienia obsługi poszczególnych relacji. Przed wprowadzeniem ewentualnych zmian w przebiegu linii, poprosimy jeszcze o opinię zainteresowane rady osiedli oraz gminy Kórnik, Kleszczewo i Zaniemyśl, z którymi Miasto Poznań organizuje transport na poszczególnych liniach.

Obecnie trwa modernizacja ronda Rataje. Po zakończeniu prac pasażerowie zyskają nowoczesny węzeł przesiadkowy preferujący komunikację publiczną. Obecnie autobusy na liniach nr 154, 425, 431, 432, 435, 501, 502, 511, 512, 560, 561 dojeżdżają do Franowa, ale przed rozpoczęciem prac na rondzie Rataje część z nich kończyła swoje trasy na zlokalizowanym tam dworcu autobusowym.

W celu stworzenia jak najbardziej odpowiadającego potrzebom pasażerów układu linii po otwarciu ronda, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu poprosił o wypełnienie krótkiej ankiety. Jej celem było poznanie preferencji komunikacyjnych pasażerów powyższych linii.

W ankiecie była możliwość wskazania jednej z trzech alternatywnych tras przejazdu na terenie Poznania. Zaproponowano trzy opcje:

  1. dojazd ulicą Krzywoustego do ronda Rataje, gdzie można przesiąść się na tramwaj,
  2. dojazd do ronda Rataje nieco wydłużoną trasą, ale z możliwością dodatkowej wygodnej przesiadki na os. Czecha,
  3. obecną trasę do Franowa z możliwością przesiadki na tramwaj na ulicy Szwedzkiej lub Franowie.

Ankietę przeprowadzono dwiema metodami. W pierwszej zapytano 200 pasażerów oczekujących na przystankach autobusowych Franowo i Szwedzka, druga polegała na wypełnieniu takiego samego formularza w Internecie (w dniach od 26 maja do 6 czerwca 2021 r.).

Badanie przeprowadzone na przystankach dało łącznie 315 wskazań (część pasażerów korzysta bowiem z więcej niż jednej linii). Wariant 1, zakładający skierowanie linii do ronda Rataje prosto przez ul. Krzywoustego, uzyskał łącznie 127 głosów (40,3%). Więcej pasażerów (169 – 53,7%) wskazało jednak na wariant 3, zakładający skierowanie linii jak obecnie przez ul. Szwedzką do pętli Franowo. Wariant 2, wg którego autobusy dojeżdżałyby do ronda Rataje przez Os. Czecha i ulicę Brneńską, uzyskał najmniej – 19 wskazań (6,0%). W tabelce w załączniku pokazane zostały wskazania dla poszczególnych linii.

Ankietę internetową wypełniło 2186 osób, przy łącznej liczbie wyświetleń 4654. Badanie przyniosło nieco inne wyniki, bowiem wariant 1 uzyskał 3563 (61,4%) wskazań, a wariant 3 – 1458 (25,1%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszył się wariant 2 – 786 głosów (13,5%), przy łącznej liczbie wskazań 5807. W poniższej tabelce (załącznik) przedstawiona jest liczba wskazań dla poszczególnych linii.

Użyte w artykule zdjęcia: materiały prasowe / UMP, materiały prasowe

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz