Aglomeracja

Tańsza sieciówka tylko z oświadczeniem! Uwaga – kolejki!

130 lat MPK w Poznaniu  Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł Rychter

Żeby korzystać z tańszej sieciówki konieczne jest złożenie oświadczeń o uprawnieniach do ulgi metropolitalnej. Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi należy składać raz w roku, dlatego ZTM obawia się kolejek i już teraz zachęca do składania dokumentów.

130 lat MPK w Poznaniu Foto: lepszyPOZNAN.pl / Paweł RychterBilet Metropolitalny to bilet w niższej cenie, dostępny dla posiadaczy imiennej karty PEKA. Do jego nabycia uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Poznania lub gminy, znajdującej się na obszarze powiatu, objętej porozumieniem międzygminnym, które tutaj także rozliczają swój podatek.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania, podstawą uzyskania prawa do ulgi metropolitalnej jest zatem zamieszkiwanie i opłacenie podatku w Poznaniu lub gminie, z którą miasto podpisało porozumienie transportowe. Ulgi przyznawane są na podstawie pisemnego oświadczenia, które można złożyć w jednym z Punktów Obsługi Klienta lub wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną w formie skanu na adres oswiadczeniabm@ztm.poznan.pl

Dane zapisane w oświadczeniu będą wprowadzane na konto klienta w systemie PEKA, o czym zostanie on – w przypadku przesłania oświadczenia pocztą lub pocztą elektroniczną – powiadomiony poprzez sms lub e-mail (jeśli poda takie dane). Po uzyskaniu powiadomienia wystarczy, że pasażer wybierze się do jednego z Punktów Sprzedaży Biletów, żeby wgrać uprawnienie na imienną kartę PEKA i ewentualnie kupić Bilet Metropolitalny – informuje Agnieszka Smogulecka z ZTM.

Uprawnienie jest ważne do 30 czerwca roku przypadającego po roku, w którym przyznano uprawnienie. ZTM przyjmuje oświadczenia dotyczące rozliczeń z fiskusem za 2014 rok – w styczniu i lutym złożono prawie 5 tys. oświadczeń o uprawnieniu do zakupu Biletu Metropolitalnego. Zapisywane teraz prawa do ulgi obowiązują więc do 30 czerwca 2016 roku.

Tramwaj na Gwarnej  Foto: Tomasz Dworek

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz