Aglomeracja

Tańsza PEKA dla płacących podatki

Czytnik PEKA  Foto: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter
czytnik PEKA

Stolica Wielkopolski premiuje osoby rozliczające podatek dochodowy w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie miasta Poznania. Pasażerowie mogą wówczas korzystać z tańszych specjalnych biletów okresowych. W przypadku biletów miesięcznych to oszczędność 30 złotych, a rocznych – 479 zł. 

Bilet Metropolitalny jest jednym z najbardziej popularnych biletów sieciowych. Koszt 30-dniowego BM na strefę A (Poznań) wynosi 119 zł (niespełna 4 zł dziennie). Bilet uprawnia do przejazdów na wszystkich liniach w danej strefie taryfowej. Jeszcze bardziej atrakcyjna jest oferta Biletu Metropolitalnego na 366 dni. Jego koszt wynosi 949 zł (na strefę A) – czyli 79 zł miesięcznie. Decydując się na taki zakup pasażer zyskuje 33-proc. rabat (w odniesieniu do kosztu 12 biletów 30-dniowych na strefę A). Oszczędność to 479 zł lub 4 miesiące bezpłatnych przejazdów.

Cena biletu okresowego na sieć na 30 dni na strefę A dla osób, które nie płacą podatku PIT na rzecz Poznania lub gmin objętych porozumieniami transportowymi, jest o 30 złotych droższy i wynosi 149 zł.

Oferta BM skierowana jest dla osób zamieszkałych na terenie Poznania lub samorządu objętego porozumieniem międzygminnym, które rozliczają PIT w urzędzie skarbowym z siedzibą na terenie Poznania lub jednostki samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to czy osoby te osiągają dochód).

Każdy nowy klient, który dotychczas nie korzystał z Biletu Metropolitalnego, w celu skorzystania z tej oferty jest zobowiązany:

  • złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM,
  • przedłożyć pierwszą stronę kopii rocznego zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO), lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego, lub decyzję przez niego wydaną,
  • w przypadku klienta, który nie osiągnął dochodu lub nie był obowiązany do złożenia zeznania podatkowego, dokumentem potwierdzającym rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w danym urzędzie skarbowym jest zaświadczenie wydane przez naczelnika tego urzędu wskazujące, iż był on organem właściwym miejscowo w sprawie opodatkowania tego pasażera podatkiem dochodowym od osób fizycznych za ostatni zakończony rok podatkowy.

Uprawnienie do korzystania z Biletu Metropolitalnego jest zapisywane do 30 czerwca następnego roku. W momencie zainteresowania klienta zakupem kolejnego BM, należy powtórzyć procedurę, czyli złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dot. miejsca rozliczania podatku dochodowego i przedłożyć dokument potwierdzający opłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym oraz zapisanie uprawnienia w systemie PEKA i karcie PEKA.

Klientów, którzy zapisywali uprawnienie do BM po 2.12.2019 r. i już mają rozliczony PIT za rok 2020 oraz zamierzają korzystać z Biletu Metropolitalnego prosimy, by nie zwlekal ize złożeniem oświadczenia i kopii PIT w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM.

Klienci korzystający już wcześniej z Biletu Metropolitalnego i mający zapisane uprawnienia do niego na indywidualnym koncie PEKA oraz na karcie PEKA przed 2.12.2019 r., korzystają z nich do końca ważności ulgi wg dotychczas obowiązującej procedury, tj. mogą zostać poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego zapłacenie podatku na rzecz Poznania lub jednej z gmin objętych porozumieniem transportowym w czasie, kiedy korzystali z tego biletu. Termin ważności zapisanej ulgi można sprawdzić po zalogowaniu się na indywidualnym koncie PEKA w zakładce: “Moje konto”. 

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN.pl/Piotr Rychter

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz