K U L T U R A

Świat Marka Kamińskiego

Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD  Foto: Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD

Od dziś można oglądać „Wyprawy” – wystawę fotografii autorstwa podróżnika Marka Kamińskiego. Wystawie towarzyszyć będzie spotkanie z podróżnikiem, polarnikiem, który podzieli się swoimi wrażeniami z dni spędzonych w bliskim kontakcie z Wisłą oraz jej roli w polskiej turystyce i gospodarce, potencjału jaki można i należy z niej wydobyć, a także opowie o swoich podróżach i przygotowaniach do różnych odbytych już wypraw.

Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD Foto: Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD

Zdjęcia pochodzą przede wszystkim z letniej i zimowej Ekspedycji Wisła, a także z różnych zakątków i krańców świata, ziemskich biegunów zimna i gorąca, w których był Marek Kamiński.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się także z działalnością Fundacji Marka Kamińskiego, która od lat wspiera dzieci w trudnej sytuacji – głównie niepełnosprawne i przewlekle chore oraz realizuje liczne projekty społeczno-kulturalne, podróżnicze i edukacyjno-naukowe.

Latem 2009 r. Marek Kamiński zorganizował międzynarodową wyprawę pod nazwą Ekspedycja Wisła. Jej główną ideą była chęć przywrócenia Polakom Wisły jako źródła życia, historii i kultury oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, które niesie ze sobą zanieczyszczenie środowiska oraz zanik źródeł czystej wody na świecie.

Tak jak wyprawy z Jasiem Melą na bieguny zmieniły postrzeganie niepełnosprawnych w Polsce, tak Ekspedycja Wisła miała stać się przesłanką do zmiany sposobu myślenia o Wiśle, rzece, od której Polacy odwrócili się. Płynąc od Oświęcimia w kierunku Bałtyku uczestnicy Ekspedycji zatrzymywali się w kolejnych miastach, miasteczkach oraz wsiach, gdzie spotykali się z mieszkańcami i rozmawiali zarówno o samym projekcie ekspedycyjnym, jak również o szansach i zagrożeniach dla Wisły. Podczas wyprawy zbierane były dane np. w postaci próbek wody, na podstawie których zostanie postawiona diagnoza sytuacji ekologicznej Wisły.

Marek Kamiński - wystawa zdjęc Foto: Marek Kamiński - wystawa zdjęc

W 2010 r. powtórzono Ekspedycję Wisła – z tą różnicą, że zorganizowano ją zimą i uczestniczył w niej jedynie Marek Kamiński. Zdecydował on, że przepłynie Wisłę kajakiem w warunkach zimowych. Pokonał łącznie 959 km od źródeł Wisły do jej ujścia w około 2 tygodnie. Nocował na brzegu Wisły lub na wyspach, pił przefiltrowaną wodę z rzeki i jadł potrawy z wiślanych ryb.

Zimowa Ekspedycja Wisła miała na celu udowodnić, że w sercu Europy można przeżyć równie niezwykłą przygodę jak na rzekach Alaski czy Syberii oraz pokazać potencjał przyrodniczy, turystyczny i ekonomiczny królowej polskich rzek. Projekt ma być inspiracją do aktywnego trybu życia, ale i pokazanie Polakom jej potencjału przyrodniczego, turystycznego i ekonomicznego.

Prezentowane fotografie pokazują wyjątkowe piękno Wisły jesienną i zimową porą, przybliżają atmosferę obu kajakowych spływów królową polskich rzek i zachęcają do jej poznania. Pozostałe zdjęcia ekspozycji pochodzą z wielu zakątków świata, które zwiedził Marek Kamiński m.in. z Grenlandii, Australii, Peru, Tanzanii, Australii oraz obu Biegunów. Ukazują wyjątkowe piękno tych miejsc, z całą ich okazałością i tajemniczością, a także stanowią niezwykłą dokumentację równie niezwykłych i wyjątkowych wypraw, które odbył Marek Kamiński.

Wernisaż i spotkanie z podróżnikiem odbędzie się w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w środę 20 czerwca o godzinie 19:00.

Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD Foto: Marek Kamiński - wystawa w WSNHiD

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz