BizNews

Stabilna ocena wiarygodności kredytowej Poznania

Kaponiera - widok w stronę dworca PKP  Foto: PIM

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Miasta Poznania dla zadłużenia na poziomie „A-” w stabilnej perspektywie. Jest to najwyższa możliwa do uzyskania przez polski samorząd ocena ratingowa tej agencji, równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Ratusz i dzwig

Rating oznacza, że Poznań posiada bardzo wysoką zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Ocena wiarygodności kredytowej świadczy o umiarkowanym zadłużeniu bezpośrednim miasta i wysokiej zdolności do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz dobrze rozwiniętej i zdywersyfikowanej gospodarce Poznania z PKB na mieszkańca dwukrotnie wyższym od średniej krajowej oraz najniższą wśród polskich miast stopą bezrobocia.

Według agencji Fitch Ratings ocena ratingowa może zostać podniesiona, jeśli miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne a wskaźnik zadłużenia będzie w sposób trwały wynosić poniżej 3 lata oraz pod warunkiem, że zostanie podniesiony rating Polski.

Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o wiarygodności i wypłacalności. Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Agencja Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Agencja ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw. Miasto Poznań korzysta z usług agencji od 2013 roku.

Użyte w artykule zdjęcia: PIM

Tagi:

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz