Aglomeracja

Śmieci pod kontrolą

Wywóz śmieci  Foto: Remondis Sanitech

Przedstawiciele aglomeracyjnego porozumienia śmieciowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów przeprowadzili wczoraj wspólną kontrolę w sortowni odpadów firmy Remondis przy ul. Krańcowej w Poznaniu. Sprawdzano zgodność jej funkcjonowania z wymaganiami określonymi w umowie o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Przez kilka godzin kontrolerzy przyglądali się pracy linii sortowniczych, analizowali tempo ich przesuwu oraz liczbę pracowników zatrudnionych do obsługi urządzeń. Oceniali także ilość i stan odpadów trafiających do sortowni. Zarówno zmieszanych jak i zebranych selektywnie. Na podstawie danych zebranych podczas wizytacji oraz analizy dokumentacji sporządzony zostanie protokół pokontrolny, do którego będzie można wnieść uwagi.

Była to pierwsza wspólna kontrola przedstawicieli Związku Międzygminnego oraz ZZO. Zgodnie z zapowiedzią władz Związku działania kontrolne będą kontynuowane i obejmą także inne firmy wykonujące usługi odbioru i zagospodarowania odpadów na obszarze aglomeracji.

Wywóz śmieci Foto: Remondis Sanitech

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz