Aglomeracja

Skontrolują sortownie śmieci

Wywóz śmieci  Foto: Remondis Sanitech

Prawie 300 zł GOAP płaci spółkom Remondisu za wywóz tony śmieci z terenu Poznania i okolic. W Opolu i Krakowie spółki tego samego operatora żądały za wywóz odpadów niemal trzykrotnie mniej. Konkurencyjna firma FB Serwis, która ostatecznie nie wygrała przetargu na wywóz śmieci z aglomeracji zaproponowała w zależności od rejonu od 50 do 86 zł za tonę. Jednym z powodów odrzucenia oferty hiszpańskiej firmy były problemy z bazą operatora na poznańskim Junikowie. Teraz Związek Międzygminny rozpoczyna kompleksowe inspekcje baz magazynowo-transportowych użytkowanych przez firmy odbierające odpady.

Kontrole obejmą one również sortownie, do których kierowane są zebrane od mieszkańców odpady. W pierwszej kolejności przedstawiciele Związku przyjrzą się firmom, z którymi Związek ma zawarte umowy na świadczenie usług w 2014r. Do nich zostały już wysłane pisma o wszczęciu postępowania kontrolnego. Jednak działania sprawdzające będą prowadzone sukcesywnie we wszystkich podmiotach zajmujących się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na obszarze Związku.

Wywóz śmieci Foto: Remondis Sanitech

Działania Związku zmierzają do usprawnienia obsługi mieszkańców oraz zapewnienia właściwego, zgodnego z prawem zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrole obejmą także podmioty oraz tych właścicieli nieruchomości, którzy pomimo zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów prowadzą ją niewłaściwie. Do tej pory Związek przede wszystkim edukował i promował segregację odpadów oraz wysyłał pisma wzywające do zaprzestania naruszania regulaminu.

Teraz przedstawiciele Związku będą kontrolować jego przestrzeganie, a w stosunku do osób i podmiotów naruszających postanowienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku podjęte zostaną dalsze działania administracyjne.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz