K U L T U R A

Rozpoczyna się 23. Biennale Sztuki dla Dziecka

Biennale Sztuki dla Dziecka  Foto: Biannale / facebook

„Spotkanie jako sztuka” to temat 23. Biennale Sztuki dla Dziecka, podczas którego przypatrywać będziemy się tworzeniu – zarówno w obszarze sztuki, jak i budowania relacji. Działalność artystyczna jest nierozłącznie związana z powstawaniem międzyludzkich więzi w procesie wspólnej pracy, wymiany wiedzy i doświadczeń. Wzajemnemu uczeniu się towarzyszy szeroki wachlarz emocji. 


U podstaw myślenia o 23. edycji Biennale Sztuki dla Dziecka, a także poprzedniej, 22. edycji projektu (odbyła się pod hasłem: „Sztuka jako spotkanie”), znajduje się potrzeba rozważania całego spektrum tematów związanych ze spotkaniem między ludźmi w kontekście sztuki. To nieodzowny element kulturotwórczy oraz niezbędny czynnik warunkujący wszechstronny rozwój dzieci i dorosłych. 


W ramach 23. Biennale prezentowane będą wydarzenia artystyczne, które powstały dzięki spotkaniu dorosłych artystów i dzieci, pełniących funkcję zarówno współpracowników, jak i konsultantów na konkretnych etapach działania.

Interesują nas nowe jakości, które powstają, gdy spotkanie jest elementem niezbędnym procesu twórczego. Proponujemy także szereg działań, które umożliwiają naszej dotychczasowej widowni współtworzenie projektów artystycznych, których finał odbędzie się podczas biennalowego festiwalu. 

Współpracę artystów i dzieci postrzegamy jako relację wzajemności. Szukamy tego, co łączy – niezależnie od wieku. Zależy nam na budowaniu postawy indywidualnej odpowiedzialności za wspólne działanie, adekwatnej do wieku i pełnionych funkcji. Pozwala to także poruszyć temat sprawczości dzieci, która wiąże się z ich realnym wpływem na daną sytuację (lub jego odmową) i niejednokrotnie stanowi dla dorosłych wyzwanie. 


Podczas całego 23. Biennale Sztuki dla Dziecka pogłębiany będzie temat spotkania we wspólnym tworzeniu. Wypływa on z przekonania, że każdy człowiek jest twórczy, a wspólne działanie sprzyja odkrywaniu możliwości jednostki, nie tworząc przeciwwagi dla jej indywidualnych działań. Wspólne tworzenie pozwala także odkrywać i doceniać znaczenie zespołowości. 


Pandemii COVID-19 i zmiana sytuacji, w jakiej nieoczekiwanie znalazła się kultura sprawiły, że temat „Spotkanie jako sztuka” nabrał dodatkowego znaczenia. Wiąże się ono z potrzebą spotkania z drugim człowiekiem, nawiązywania relacji społecznych bez pośrednictwa technologii, ale także z dbałością o zdrowie. Dlatego też wydarzenia 23. Biennale Sztuki dla Dziecka przyjmą w tym roku różnorodne formy. Uwzględnimy możliwość uczestniczenia w festiwalu we własnym domu (nie tylko za pośrednictwem komputera), a także w plenerze.

W programie znajdziemy między innymi koncert Natalii Kukulskiej, spektakl lalkowy z Indonezji, nowe spojrzenie na Kopciuszka i… Wiersze w parkach.

Cały program dostępny jest na stronie https://biennaledladziecka.pl/kalendarium-festival/

tekst: Ewelina Jaśkowiak

Użyte w artykule zdjęcia: Biannale / facebook

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz