Aglomeracja

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – jak wypełnić i złożyć wniosek?

9LO Poznań  Foto: lepszyPOZNAN / S9+

Po ubiegłorocznej rekrutacji do szkół średnich wydawało się, że gorzej być już nie może. Świadomość tego, że do szkół chce się zapisać “podwójny rocznik” spędzała sen z oczu kandydatom, ich rodzicom, nauczycielom i samorządowcom. Ostatecznie nie było najgorzej, a w tym roku sprawę skomplikował koronawirus.

Po pierwsze ostatnie tygodnie ósmoklasiści przygotowywali się do egzaminów kończących szkołę podstawową w sposób zdalny. Na to mało kto był przygotowany. Koronawirus zmienił także harmonogram samej rekrutacji. Jedną z ważniejszych zmian, którą trzeba brać pod uwagę wybierając szkoły, to brak rekrutacji uzupełniającej! Ponownie natomiast wspólnie rekrutację prowadzić będzie Miasto Poznań i Powiat Poznański.

Choć od wielu lat rekrutacja prowadzona jest on-line poprzez system Nabór, to i tutaj zaszły spore zmiany wymuszone przez pandemię. Jak zatem wypełnić wniosek i wysłać go wraz z ewentualnymi załącznikami do wybranej szkoły nie wychodząc z domu?

Wniosek aktywny będzie od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00. Trzeba pilnować tych dat, ponieważ wnioski będą przyjmowane w szkołach tylko w tym terminie. Na pewno większość ósmoklasistów ma już wybrane szkoły i klasy, do których chcieliby się dostać.

Wypełniając wniosek należy zacząć od tych oddziałów, do których chcemy się najbardziej dostać, a później do tych mniej pożądanych – wyjaśniają pracownicy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, gdzie powstał system Nabór – system będzie się starał przydzielić ucznia do jak najwyższej preferencji biorąc pod uwagę punkty.

Ponieważ koronawirus nadal jest groźny możemy złożyć wszystkie dokumenty on-line. Zwiększa to także bezpieczeństwo pracowników szkół, którzy przyjmować będą dokumenty w wersji papierowej. Jeśli skorzystamy z nowych funkcji systemu Nabór zminimalizujemy to ryzyko. Jak zatem złożyć wszystkie niezbędne dokumenty?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku on line (link znajdziesz na dole). Należy wypełnić wszystkie wymagane pola postępując zgodnie z polecaniami na stronie. Po jego zapisaniu zostanie automatycznie utworzone konto, na którym będzie można m. in. sprawdzić wyniki naboru.

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (bez podpisów wniosek jest nieważny!) i zeskanować bądź zrobić jego wyraźne zdjęcie. Podobnie należy postąpić z ewentualnymi załącznikami. Gdy wszystkie będą gotowe, dodajemy pliki na swoim koncie. Dopiero wtedy wybieramy opcję “złóż wniosek” – w tym momencie staje się on widoczny w szkole pierwszego wyboru.

Gdy kandydat zauważy, że popełnił jakieś błędy może skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru, wtedy wniosek na prośbę rodziców kandydata zostanie cofnięty do edycji – dodają pracownicy PCSS – tak samo może się stać, gdy to komisja rekrutacyjna stwierdzi jakieś braki czy błędy.

Następnie trzeba będzie uzupełnić wniosek o oceny ze świadectwa szkoły podstawowej. Musimy to zrobić w terminie od 26 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00.

Kolejnym ważnym etapem jest uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty, co należy zrobić od 31 lipca do 4 sierpnia, również do 15:00. Jest to dodatkowo ważny termin, ponieważ możemy wtedy także zmienić nasze preferowane szkoły, np. ich kolejność, bądź zupełnie zmienić wybrane szkoły i klasy.

Wyniki kwalifikacji zobaczymy na swoim koncie w środę 12 sierpnia. W przypadku zakwalifikowania widoczna będzie szkoła i
oddział, do którego możecie zostać przyjęci. Warunkiem jest potwierdzenie woli, a więc dostarczenie do tej szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Tutaj również ważne terminy. Jeśli akceptujemy przydział należy to zrobić do 18 sierpnia do godziny 15:00.

By przejść na stronę Nabór, gdzie prowadzona będzie rekrutacja do szkół w Poznaniu i Powiecie Poznańskim kliknij tutaj. Pamiętaj, że wnioski aktywne będą dopiero od poniedziałku 15 czerwca.

Użyte w artykule zdjęcia: lepszyPOZNAN / S9+

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz