Pytaj o bejmy samego Prezydenta!

Ryszard Grobelny - foto UMP  Foto:

Dziś o godz. 14.00 rozpocznie się czat z prezydentem Ryszardem Grobelnym na temat projektu przyszłorocznego budżetu Poznania.

Ryszard Grobelny

Czasu na zadawanie pytań nie będzie zbyt wiele. Prezydent Ryszard Grobelny odpowiadać będzie na nie tylko przez godzinę.  Chętnie wytłumaczy np., na jakich przesłankach opracowany został przyszłoroczny plan dochodów i wydatków, jakie inwestycje będą realizowane, a z jakich trzeba będzie zrezygnować, ile Miasto wyda na oświatę, kulturę, sport, czy stać je na programy kierowane bezpośrednio do mieszkańców, np. programy zdrowotne. Prezydent z zainteresowaniem wysłucha też opinii i sugestii poznaniaków dotyczących przedstawionego projektu budżetu.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych Prezydent Poznania przedstawił Radzie Miasta projekt budżetu miasta Poznania na 2010 rok. Przedłożony projekt zakłada nieznaczny wzrost niektórych dochodów, wzrost wydatków bieżących oraz zachowanie wysokiego poziomu środków na inwestycje. Planuje się, że ogółem dochody Miasta wyniosą 2 368 mln zł i będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 r. o około 1%.

W planie wydatków bieżących na 2010 r. zaplanowano wyższe środki między innymi na wzrost wynagrodzeń: w oświacie, w pomocy społecznej, na wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej i obsługę zadłużenia miasta. Ogółem na wydatki bieżące w 2010 r. zaplanowano środki w wysokości 2 190 mln zł, więcej o 12,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 r.

Na inwestycje w projekcie budżetu zaplanowano ponad 1 018 mln zł, co stanowi 31,7% ogólnej kwoty wydatków. To kolejny budżet ze znaczącą wysokością wydatków inwestycyjnych, co na pewno wyróżnia go i świadczy o wyraźnie proinwestycyjnym charakterze.

Jakie pytania przygotowali potencjalni kontrkandydaci w wyborach i ich sztaby? Może ktoś je “wychwyci”?

TUTAJ MOŻESZ PRZEJŚĆ NA CZAT – CZWARTEK 17.XII.2009 – od 14:00 do 15:00

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz