Przeciw wykluczeniom społecznym w Poznaniu

kampania spoleczna  Foto:

kampania spolecznaPrawdopodobnie mało kto wie, że rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W ramach obchodów Roku realizowane będą projekty, które mają przybliżyć zagadnienie ubóstwa w 29 krajach, które zaangażowały się w obchody Roku. Również Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu na terenie miasta przeprowadzi kampanię społeczną na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa. Od jutra do końca marca (24-31.III) prowadzona będzie akcja informacyjna. W autobusach i bimbach zawisną ulotki i plakaty związane z akcją.

W kwietniu natomiast zorganizowana zostanie konferencja naukowa Ubóstwo i marginalizacja społeczna rodziny jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej“, adresowana do samorządowców i organizacji pozarządowych, oraz specjalistycznych instytucji i organizacji niosących pomoc osobom ubogim.

Nie ma jednoznacznych kryteriów, na podstawie których można sformułować obowiązującą wszystkich definicję ubóstwa – wyjaśniają organizatorzy akcji – zwykle przyjmuje się, że ubogim nazywamy kogoś, kogo nie stać na zaspokojenie elementarnych potrzeb, które w zbiorowości uznaje się za podstawowe. Szacuje się, że w tej chwili około 4 milionów Polaków żyje na granicy ubóstwa. Wśród najbardziej potrzebujących znajdują się rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, rodzice przewlekle chorych dzieci oraz osoby starsze.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz