Prezydent ogłosił kalendarium wyborów do Rady Osiedla “Starówka”

foto: sxc  Foto:

Wyznaczono  datę wyborów do Rady Osiedla Starówka na niedzielę 21 marca 2010 r.

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności

do dnia 25 stycznia 2010 r. ogłoszenie w formie obwieszczenia zarządzenia Prezydenta o wyborach wraz z kalendarzem wyborczym oraz zarządzenia Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych o podziale Osiedla na okręgi wyborcze, obwody głosowania, liczbie wybieranych członków Rady Osiedla, siedzibach komisji wyborczych;
do dnia 4 lutego 2010 r. zgłaszanie kandydatów do składu Osiedlowej Komisji Wyborczej – Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, pok. 107;
do dnia 9 lutego 2010 r. powołanie przez Miejską Komisję ds. Wyborów Osiedlowych – Osiedlowej Komisji Wyborczej;
do dnia 22 lutego 2010 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych – Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, pok. 107;
do dnia 19 lutego 2010 r. zgłaszanie kandydatów na członków rady osiedla – zgłoszenia przyjmuje Osiedlowa Komisja Wyborcza, w dniach od 15 do 19 lutego 2010 r.,
w godz. od 1700 do 1900
, w Szkole Podstawowej Nr 40, ul. Garbary 82;
od dnia 15 do dnia 19 lutego 2010 r. sprawdzanie spisów wyborców w Szkole Podstawowej Nr 40, ul. Garbary 82, w godz. od 1700 do 1900;
do dnia 28 lutego 2010 r. powołanie przez Miejską Komisję ds. Wyborów Osiedlowych – obwodowych komisji wyborczych;
do dnia 6 marca 2010 r. podanie przez Miejską Komisję ds. Wyborów Osiedlowych, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na członków Rady Osiedla;
19 marca 2010 r. godz. 2400 zakończenie kampanii wyborczej;
21 marca 2010 r.
w godz. 8oo do 20oo
głosowanie w siedzibach obwodowych komisji wyborczych podanych
w obwieszczeniach Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych.

sxc

Ordynacja Wyborcza do Rad Osiedli Miasta Poznania jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miasta Poznania: w punkcie informacyjnym pl. Kolegiacki 17, w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta: ul. Libelta 16/20, pok. 107, os. Bohaterów II Wojny Światowej 36A, pok. 23, ul. Słowackiego 22, pok. 50, oraz w siedzibie Miejskiej Komisji ds. Wyborów Osiedlowych, ul. Libelta 16/20, pok. 102. Druki zgłoszeń na członków komisji wyborczych oraz na kandydatów do rad osiedli są dostępne w wyżej podanych miejscach wyłożenia Ordynacji Wyborczej oraz na niżej podanych stronach internetowych. Informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod numerem telefonu 061 878-41-68 oraz na stronach internetowych www.poznan.pl (Z Magistratu, Portal Osiedlowy) oraz bip.city.poznan.pl – w dziale „Informacje bieżące” (komunikaty i ogłoszenia, inne komunikaty).

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz