POZnań

Praktyki robotnicze dla studentów

Volkswagen w Antoninku  Foto: Fotofly.pl

Od 3 do 7 mln zł otrzymają uczelnie, które współpracując z biznesem, stworzą nowoczesne staże dla swoich studentów. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą na realizację zwycięskich projektów 50 mln zł. Resort chce w ten sposób przygotować uczelnie, studentów i pracodawców do stałej praktyki organizacji staży, które od przyszłego roku akademickiego staną się obowiązkowe.

Volkswagen w Antoninku Foto: Fotofly.plZadaniem konkursowym postawionym przed uczelniami jest stworzenie wraz pracodawcami takich programów stażowych, które obejmą przynajmniej 30 proc. studentów danego rocznika na wybranym kierunku. Oznacza to, że skorzysta z nich łącznie około 10 tys. osób.

– Naszym zadaniem jest wprowadzenie w życie przepisów, które od 1 października 2014 roku zobowiążą uczelnie realizujące kierunki praktyczne do organizowania trzymiesięcznych staży – tłumaczy minister Barbara Kudrycka.

Wymogi współczesnego rynku pracy sprawiają, że rzeczywiście sama wiedza to za mało – potrzebuje dopełnienia w postaci praktyki zawodowej.

Studia dualne łączące naukę z pracą w renomowanych firmach realizuje już Politechnika Poznańska we współpracy z firmami Volkswagen Poznań i Phoenix Contact Wielkopolska. Jest to pionierski w skali kraju projekt kształcenia zintegrowanego. Innowacyjny model pozwala pogodzić naukę i pracę, zapewniając w ten sposób najlepsze praktyczne przygotowanie do zawodu i kwalifikacje cenione na rynku pracy

Studenci Politechniki od drugiego roku oprócz typowych zajęć na uczelni będą też jeździli do firm. Tam ma być realizowana część przedmiotów. Początkowo będzie to jeden dzień w tygodniu, a w ostatnich semestrach nauki aż 3 dni. Dzięki temu zagadnienia, których do tej pory studenci uczyli się na ćwiczeniach i laboratoriach będą poznawać w codziennej pracy produkcyjnej. Za swoją pracę studenci otrzymywać będą zawodowe stypendium.

Zawody Sumo Robotów - CybAirBot 2010 - Politechnika oznańska 8.05.2010 r. Foto: Piotr Rychter

Uczelnie w ministerialnym projekcie mają szansę na zdobycie nawet 7 mln zł. Kwota dofinansowania zależeć ma od liczby studentów uczących się na danej uczelni. Poza sfinansowaniem staży, uczelnie będą mogły pozostałą część przyznanej im kwoty przeznaczyć m.in. na zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier.

– Naszym celem jest, aby to nie uczelnia określała, co będzie student robić podczas stażu, ale przede wszystkim przyszły pracodawca. Zależy nam na tym, żeby studenci nie tylko poznawali otoczenie przyszłej pracy, ale także uczyli się kompetencji miękkich, pracy zespołowej, zarządzania projektami – podkreśla Barbara Kudrycka.

Choć szansę na wygraną ma każda uczelnia i każdy kierunek, resort przyzna dodatkowe punkty projektom z kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych oraz tym, które związane są z ekoinnowacjami, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach oraz technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

Pierwsze staże, które zwyciężą w konkursie, mają ruszyć od stycznia 2014 roku. Efekty pilotażowych programów zostaną na koniec poddane ocenie.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz