Aglomeracja

Poznański Lider Przedsiębiorczości

Poznański Lider przedsiębiorczości  Foto: UMP

Poznański Lider przedsiębiorczości Foto: UMPZbliża się termin przyjmowania zgłoszeń do udziału w VIII edycji konkuru o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości. Mogą w nim brać udział firmy z Poznania oraz z Powiatu Poznańskiego.  Celem Konkursu jest promocja najlepszych średnich, małych, mikro oraz akademickich firm aglomeracji poznańskiej, które wyróżniają się dynamizmem i innowacyjnością.

W skład Kapituły Konkursu, wchodzą zarówno przedstawiciele władz lokalnych, jak i organizacji gospodarczych oraz świata nauki.

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz firm akademickich, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Zaproszenie do udziału w Konkursie kierowane jest zatem do firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość i które posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań. W VIII edycji Konkursu, po raz kolejny (czwarty), zaproszenie do udziału w Konkursie kierowane jest również do firm akademickich aglomeracji poznańskiej. Dla najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność w oparciu o innowacyjne technologie, produkty bądź usługi powstałe w wielkopolskich ośrodkach naukowo-badawczych, czekają ustanowione specjalnie dla nich certyfikaty “Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej”.

Promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim stanowi jeden z głównych priorytetów rozwoju aglomeracji poznańskiej, stąd przyznawane certyfikaty stanowią element wyróżnienia przedsiębiorców akademickich prowadzących działalność utworzoną na bazie własności intelektualnej. Kandydatów do certyfikatu „Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej” mają prawo nominować wyższe uczelnie, instytuty naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe i zakłady doświadczalne działające na terenie Wielkopolski.

Uroczysta Gala Finałowa VIII edycji Konkursu odbędzie się w kwietniu 2011r. Laureaci otrzymają oficjalne tytuły “Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” oraz certyfikaty “Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej”, którymi będą mogli się posługiwać przez okres 3 lat od momentu ich uzyskania. Ponadto, organizatorzy będą wspierać działania marketingowe i promocyjne laureatów poprzez m.in. dofinansowanie ich udziału w imprezach targowych czy zakup czasu antenowego z przeznaczeniem na biznesprezentacje zwycięzców.

Należy również podkreślić, że udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Termin i miejsce składania wniosków konkursowych:
1 września – 31 grudnia 2010 roku

Biuro Konkursu:
Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej
60-770 Poznań, ul. Matejki 50, pokój 102 (sekretariat)
tel. 061 878 47 83, fax 061 878 47 84, e-mail: dg@um.poznan.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz