POZnań

Poznań: dobry adres dla kultury

Poznań: dobry adres dla kultury  Foto: UMP

Poznań przekazuje dodatkową pulę pieniędzy na rzecz pobudzenia działalności kulturalnej w mieście. 1,4 miliona złotych na wydarzenia, ale też na dopłaty do wynajmu przestrzeni użytkowej oraz 16 dodatkowych lokali z zasobów komunalnych – takie korzyści dla twórców i animatorów kultury jeszcze w tym roku zapewni Miasto Poznań.

Chcemy zaproponować wspólną akcję Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych i Urzędu Miasta. Mamy dwa programy: “Lokal dla kultury” oraz otwarty konkurs ofert. ZKZL przygotował 16 dodatkowych lokali dla wszystkich zainteresowanych, którzy działają w sferze kultury. Natomiast program Wydziału Kultury to jest dodatkowe 1,4 mln złotych do rozdysponowania na rzecz organizacji pozarządowych i to jest absolutna nowość – będziemy te pieniądze przeznaczać po części na typową działalność kulturalną, ale również chcemy pomóc w bieżącej działalności naszych NGO’s. To znaczy, że Miasto Poznań do końca roku będzie partycypować w kosztach wynajmu i opłatach eksploatacyjnych – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, odpowiedzialny za kulturę.

Program “Poznań: dobry adres dla kultury” składa się z dwóch konkursów, organizowanych przez Wydział Kultury i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych.

W konkursie grantowym Wydziału Kultury z pulą 1,4 miliona złotych mogą wziąć udział jedynie stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury,

Projekty muszą wpisać się w jeden z trzech priorytetów konkursowych, które dotyczą poprawy jakości przestrzeni publicznej, działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz wydarzeń artystycznych. W ich kosztorysach można zawrzeć koszty czynszu i opłat eksploatacyjnych, na przykład wody, energii elektrycznej, ogrzewania i wywozu śmieci – wyjaśnia Justyna Makowska, dyrektor Wydziału Kultury.

Termin składania ofert do konkursu grantowego mija 12 sierpnia, a jego rozstrzygnięcie przewidywane jest na 9 września. Organizacje mogą planować swoje działania i szacować opłaty czynszowe i eksploatacyjne na okres od 12 września do 31 grudnia 2016 roku.

Konkursowa propozycja ZKZL to “Lokal dla kultury”, w którym stawką jest możliwość wynajmu 16 lokali użytkowych w interesujących punktach Starego Miasta, Grunwaldu, Jeżyc czy Łazarza, w tym m.in. powierzchni w dawnym kinie “Olimpia”.

ZKZL uczestniczy w otwarciu na kulturę m.in. poprzez “Otwartą Strefę Kultury Łazarz. Tam to już funkcjonuje. Lepiej jest wynająć nieużytkowane przestrzenie na taką działalność, żeby przynosiły coś temu miastu. Lepiej taki lokal wynająć za preferencyjnym czynszem, po to, żeby w tym lokalu i jego otoczeniu działo się coś fajnego, żeby artyści mogli tworzyć i organizować np. warsztaty dla dzieci i seniorów – mówi Michał Prymas z zarządu spółki ZKZL.

Magnesem jest preferencyjna stawka czynszu: maksymalnie 3 złote netto za 1 metr kwadratowy; umowa na okres do trzech lat, bądź na czas nieoznaczony z ustanowionym terminem wypowiedzenia.

ZKZL umożliwia ubieganie się o lokale zarówno organizacjom pozarządowym, jak i osobom fizycznym i prawnym. Warunkiem jest przedstawienie propozycji programu działań kulturalnych, uwzględniającego sposób, w jaki lokal zostanie wykorzystany w celu ich realizacji. Programy będą opiniowane przez Wydział Kultury, a rozstrzygnięcia w konkursie podejmie Zarząd Spółki ZKZL.

Wnioski o preferencyjny najem w konkursie “Lokal dla kultury” można składać do 30 września 2016 roku, przy czym będą one rozpatrywane na bieżąco – decyduje kolejność zgłoszeń. Dzięki temu najemcy wytypowanych na potrzeby konkursu lokali mogą wziąć udział także w konkursie grantowym Wydziału Kultury.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz wykaz udostępnionych w programie lokali dostępny jest na stornie: www.zkzl.poznan.pl

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz