Stare Miasto

Porozmawiajmy o Św. Marcinie!

Rewitalizacja Św. Marcina  Foto: ZDM

Dziś w Centrum Kultury Zamek odbędzie się posiedzenie Komisji Rewitalizacyjnej poświęcone ulicy Św. Marcin. Miejscy działacze oraz urzędnicy rozmawiać będą o ożywieniu społecznym, przestrzennym i gospodarczym tej najważniejszej miejskiej arterii.

W debacie udział wezmą radni, prezydentem Poznania oraz przedstawiciele miejskich jednostek odpowiedzialnymi za wdrożenie poszczególnych punktów Programu Odnowy i Rozwoju Śródmieścia na lata 2014-2030. Początek spotkania o godzinie 17:00.

Koncepcja rewitalizacji Św. Marcina zakłada ograniczenie ruchu samochodowego i odwrócenie dominacji transportu nad innymi funkcjami ulicy, w tym m. in. znaczne zwiększenie powierzchni ulicy dla pieszych, poprawę dostępności ulicy dla pasażerów transportu zbiorowego. Planowane jest m.in. zbudowanie przystanku typu “wiedeńskiego: w rejonie skrzyżowania św. Marcin/Ratajczaka. Ważnym elementem koncepcji jest także organizacja ruchu rowerowego, zapewnienie ciągłości przejazdu ulicą dla użytkowników jednośladów.

Rewitalizacja Św. Marcina Foto: ZDM

W ubiegłym roku Centrum Kultury Zamek przekazało Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu opracowanie pn. ‘Zmieniamy Św. Marcin” zawierające zogniskowane wywiady grupowe prowadzone w formule konsultacji społecznych. Zgłoszone uwagi i pomysły były analizowane przez pracowników ZDM i projektantów.

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz