Stare Miasto

Pomysły na plac Kolegiacki

Plac Kolegiacki  Foto: lepszyPOZNAN.pl / tab

Plac Kolegiacki ma się zmienić. Parkujące tu samochody znikną, a zamiast nich pojaw się więcej zieleni, ławki, a może również kawiarniane ogródki. Miasto ogłosiło właśnie konkurs na koncepcję rewaloryzacji tego fyrtla.

Inwestycja z parkingiem podziemnym przy ul. Za Bramką dała możliwość realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar Staromiejski w Poznaniu – wyjaśnia Hanna Surma z poznańskiego Urzędu Miasta – pozwala to na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji placu Kolegiackiego w Poznaniu.

Odbyła się już seria spotkań między innymi z mieszkańcami. Przeprowadzono także wstępne badania archeologiczne. To pozwoliło na rozpoczęcie organizacji konkursu urbanistyczno-architektonicznego na Koncepcję rewaloryzacji placu Kolegiackiego w Poznaniu. Ma to pozwolić na  znalezienie kompleksowych rozwiązań dla zagospodarowania tej przestrzeni wraz z powiązanych z nim wnętrzami.

Nowe rozwiązania projektowe mają doprowadzić do wydobycia i wzmocnienia potencjału rekreacyjnego, kulturowego, turystycznego i usługowego placu Kolegiackiego – dodaje Hanna Surma – obszar opracowania wyznaczono zgodnie z wynikami konsultacji społecznych.

Na potrzeby konkursu podzielono cały fyrtel na trzy obszary. Pierwszy obejmuje plac Kolegiacki i skwer przed przychodnią, drugi to główny dziedziniec Urzędu Miasta, drugi dziedziniec Urzędu Miasta Poznania i Bramę Wodną. Wreszcie trzeci obszar to wnętrza, które zostały wskazane przez społeczność lokalną podczas warsztatów, jako wymagające powiązania funkcjonalnego i przestrzennego z obszarem projektu, obejmujące park Chopina, dawny dziedziniec hotelu Saskiego i deptak w ul. Wrocławskiej.

Prace konkursowe mają pomóc zagospodarować każdy z tych obszarów integrując je. Jednocześnie należy uwzględnić, w całości lub części, pomysły przedstawione przez społeczność lokalną w trakcie warsztatów.

Pierwszą nagrodą w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, przedmiotem którego będzie opracowanie projektu budowlanego na podstawie zwycięskiej koncepcji oraz nagroda pieniężna w wysokości 30.000 zł brutto – informuje Hanna Surma – drugą i trzecią nagrodą w Konkursie są nagrody w wysokości 15.090 oraz  5.000 złotych brutto.

Prace konkursowe będą przyjmowane do końca maja. Wyniki konkursu mamy poznać 25 lipca.

Plac Kolegiacki

Dodaj komentarz

kliknij by dodać komentarz